Bolig og hytte

Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.
Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.

Innhold

Sameie vil bygge elbilladere

25. mai 2021 · spørsmål

Hei, Jeg eier et rekkehus (seksjonert) i et sameie. Sameie planlegger å etablere ladepunkt til elbil, og vil montere 2 ladere på min yttervegg. Denne veggen har et smalt vindu ca. midt på veggen. Spørsmålet mitt er, har sameiet rett til å gjøre dette uten mitt samtykke? De mener ytterveggen tilhører fellesareal og kan derfor utføre dette.

Les mer

Kan styret i et sameie bestemme regnskapsførers lønn?

19. mai 2021 · spørsmål

Kan styret i et sameie på 12 selveierleiligheter alene uten årsmøtets flertall bestemme lønn/godtgjørelse til regnskapsfører? Ekstern regnskapsfører ble brukt. I våre vedtekter står det at styrets leder er forretningsfører.

Les mer

Nabo har sagd ned en rad grantrær nær tomtegrensen..

19. mai 2021 · spørsmål

Nabo har sagd ned en rad grantrær nær tomtegrensen, og anlegger et stengjerde som med et nødskrik holder seg på hans tomt. Han er ikke interessert i å finne ut nøyaktig hvor grensen går. Nå viser det seg at han har vært over grensen og saget ned trær/vegetasjon på min tomt. I tillegg oppbevarer han alle grantrærne/avkappet han saget ned, i min hage. Han er uinteressert i dialog. Jeg ønsker erstatning OG mulighet til å sette opp høyt gjerde for å få tilbake usjenert hage. Hvordan går jeg frem?

Les mer

Naboen graver renner i felles vei

19. mai 2021 · spørsmål

Vi har en felles adkomstvei av grus som flere naboer benytter. Den ene naboen som bor nærmest veien graver renner/grøfter som i dag er blitt som holer og humper i veien. Vi har tatt dette opp, men de mener det er nødvendig for at vannet skal renne av. Disse er mye større en nødvendig, og blir bare utført for å irritere andre naboer. Må dette opp i jordskifteretten, eller kommer en ingen vei med det der heller?

Les mer

Bråkete nabo med motorsag

21. apr 2021 · spørsmål

Mine naboer bruker motorsag flittig som en del av bygging /oppussing av huset sitt. Har ringt politiet og klaget, men de kan ikke gjøre noe ifølge de selv uten at jeg sender inn anmeldelse. Stemmer dette? Og er ikke motorsag brukt regelmessig unødig støv som går inn under naboloven? Hvordan kan jeg gå videre med dette når politiet og kommunen ikke vil hjelpe?

Les mer

Velforening krever etterbetaling

15. apr 2021 · spørsmål

Jeg vil kjøpe ei hytte hvor det er ei velforening med frivillig deltagelse, jeg ønsker å bli medlem, men siden hyttetomten ikke har vært medlem tidligere, krever de at jeg må betale kontingenten for alle år tidligere som hytta ikke var medlem. Så de krever etterbetaling av medlemskontingent fra år 2000 og opptil 2021, er dette tiltatt? Jeg ønsker jo ikke betale for alle tidligere år som jeg ikke har hatt goder av, jeg ønsker å begynne nå å være med.

Les mer

Får ikke dele opp eiendom

14. apr 2021 · spørsmål

4 søsken har for flere år siden arvet et større feriested. 35 mål fordelt på 2 tomter. De 4 har opparbeidet og brukt hver sin 1/4 av det totale arealet i mange år. Allerede lenge før deres fars bortgang. Det har fungert bra, så lenge deres far sto som eier. Han forsøkte før sin død å dele en tomt til hver, men kommunen sa (og sier) nei. Neste generasjon står for tur og antall eiere kan fort bli uhåndterlig. Kan en bruksavtale mellom eierne juridisk hindre en part fra å forlange salg av hele?

Les mer

Hyttefolk kjører over tun

14. apr 2021 · spørsmål

En gammel nabo (som nå har flyttet) oppgraderte en gammel traktorvei så hyttefolk fikk bilvei til sine hytter. Hyttefolka må da kjøre gjennom vår gårdstun, på vår eiendom. Den ble tilrettelagt for personbil i 2007. Vi har aldri skrevet under på noen kontrakt ang dette, men latt hyttefolket kjøre. Nå har det seg sånn at vi har behov for plassen hvor denne veien ligger, selv. Veirett er ikke tinglyst, hverken hos oss eller naboen. Kan vi stenge denne veien?

Les mer

Angrer på kjøp av bolig under bygging

12. apr 2021 · spørsmål

Jeg har kjøpt leilighet i 4. mars, og vil heve kjøpet. Når jeg snakket med utbygger og tegnet kontrakt i august 2020 var det lovet oppstart i oktober med innflytning juli 2021. I kontrakten står det kun at innflyttingsdato settes når byggetillatelse er gitt. Det er nå april, de har ikke begynt å bygge, søknaden er ikke godkjent og utbygger nekter å gi noe dato, men sier den ikke blir ferdig til juli. Kan jeg kreve heving av kontakt da lovnaden kontrakten ble inngått på er brutt?

Les mer

Huseier krever deler av depositumet for skader

12. apr 2021 · spørsmål

Jeg har problemer med å få tilbake depositumet mitt fra en tidligere leilighet jeg leide. Utleier mener han skal ta 75 % depositumet for skader han mener er påført av meg. Disse skadene var der når jeg flyttet inn, men har dessverre klart å miste bildene jeg tok av dette når jeg flyttet inn. Hvordan bør jeg gå frem for å få tilbake pengene mine?

Les mer