Bolig og hytte

Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.
Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.

Innhold

Skatt ved salg av sekundærbolig

25. jan 2024 · spørsmål

Jeg og min mann skal separeres. Han flytter inn i vår sekundærbolig. Denne har 3 leiligheter der han vil bo i den ene. Når vår primærbolig er solgt tenkte jeg å flytte inn i en av de andre leilighetene i sekundærboligen for å opptjene botid i huset jeg også. Huset vil ble seksjonert og solgt som 3 separate leiligheter. Kan vi selge våre to leiligheter skattefritt? eventuelt alle tre?

Les mer

Fordele kostnader ved felles bolig etter brudd

24. jan 2024 · spørsmål

Samboer har flyttet ut, mens jeg har blitt boende i huset. Vi har felles gjeld på huset 50/50. Vi har prøvd å selge i over et år. Jeg har betalt lånet, faste utgifter, strøm, kommunale utgifter osv. Eksen har ikke betalt noe. Har jeg rett på å få igjen noe av dette? Tenker mest på lånet, da faste utgifter er greit ettersom jeg har bodd i huset. Er snakk om rundt 100 000 kr dersom det skal deles likt. Hvor mye penger og energi skal jeg legge i å prøve å fordele kostnadene?

Les mer

Kostnader med forretningsfører

24. jan 2024 · spørsmål

Vi bor som en av fire leiligheter i rekke. Per nå eksisterer det en fellesløsning med innbetaling av fellesutgifter. Dette går da hovedsakelig til måking og tømming av septiktank, samt betaling av forsikring på den utvendige bygningsmassen. Utfordringen er at det nå har kommet opp flere spørsmål som krever mer formelle løsninger for styring. Hva bør vi gjøre som en permanent løsning for fremtiden? Vi har tro på et sameie, med en form for forretningsfører. Hva koster dette årlig?

Les mer

Kan man eie et hus som noen andre betaler for?

23. jan 2024 · spørsmål

Jeg lurer på om det er mulig å eie et hus, men at f eks moren din tar av seg boliglånet og alt. Jeg eier 100 % av huset, men moren min betaler på boliglånet.

Les mer

Kan naboen frese snøen på min bil?

22. jan 2024 · spørsmål

Naboen min bruker snøfreser for å rydde snøen på sin eiendom. Denne naboen er en litt sånn "kongen på haugen". Boligen hans er på andre siden av gaten litt på skrått overfor hvor bilen min står. Han lar snøen "sprute" over bilen min og en annen bil som står parkert ved min sin. Dette kan jo ikke være lov? De jeg leier hos møtte han i går og de så han "sprute" snøen over min bil, og de sa at han ikke måtte gjøre det, da sa han at "det måtte vi bare tåle". Må vi det?

Les mer

Kan styret bestemme at man ikke kan lufte hund på fellesarealene i borettslaget?

22. jan 2024 · spørsmål

Her i borettslaget er det lov å ha hund. Vi har fått melding om at det ikke er lov å lufte hund på fellesareal eller parkering. Er det lov å nekte oss å bruke plassen vi betaler for?

Les mer

Overtar ny kone brors eierandel?

16. jan 2024 · spørsmål

Broren min eier 25 % av boligen der han bor nå. Han skal gifte seg snart. Så lurte bare på om blir da delen som broren min eier automatisk overført til kona?

Les mer

Be om spesifisert faktura fra arkitekt

16. jan 2024 · spørsmål

Vi har bygget på/om huset og brukt arkitekt til tegning/prosjekt. og som ansv. søker. Ved oppstart avtalte vi at «skisseprosj/forprosj/søknad og kontroll/utarbeide søknad om igangsettingstillatelse» skulle koste 117 000. Videre arbeid «detaljprosj/koordinering» skulle faktureres etter medgått tid, og vi skulle få nytt tilbud før fasen startet. Det fikk vi ikke. Nærmer oss ferdigattest. Totalt blitt fakt ca. 320’. Kan vi be om spesifikasjon av hver time som er fakturert?

Les mer

Hvilken arverett har samboere?

12. jan 2024 · spørsmål

Min samboer og jeg eier en bolig 50/50, og har felles boliglån. Hvis en av oss dør, vil da den gjenlevende kunne ta over eller innfri lånet til avdøde uten at det er skrevet noe testamentet? Vi har ingen barn og venter ingen.

Les mer

Økonomi, Uføretrygd Jeg er ufør og jeg har minsteuføretrygd

08. jan 2024 · spørsmål

Dette sto på deres side i 2020: "Utleieinntekter og uføretrygd Publisert: 23.09.2020 Emneord: Økonomi, Uføretrygd Jeg er ufør og jeg har minsteuføretrygd. Jeg har en stor enebolig, og jeg vil leie ut en del av min enebolig for å dekke utgiftene. Spørsmålet er om utleieinntekten kan påvirke uføretrygdinntekten? Svar: Leieinntekter er kapitalinntekter og påvirker ikke beregningen av uføretrygden. Det er kun pensjonsgivende inntekt som påvirker uføretrygden. " Gjelder det fortsatt?

Les mer

Kan jeg reklamere?

08. jan 2024 · spørsmål

Kjøpte helt ny leilighet i april 2019. Har fått problemer med ventilasjonsanlegget. Gjelder da reklamasjonsretten?

Les mer

Bruk av felles leilighet etter brudd

29. des 2023 · spørsmål

Jeg og samboer kjøpte leilighet der vi har bodd sammen i litt over ett år. På grunn av ulik inntekt eier part A, 70% mens part B eier 30%. Etter et turbulent samlivsbrudd er partene enige om at det ikke er helsemessig å bo under samme tak lengre. Part A krever å disponere leiligheten 70% mot at part B får disponere leiligheten 30%. Dette i påvente av at leiligheten blir solgt. Part B godtar ikke denne løsningen og vil disponere leilighet på lik linje med part A. Hvem har rett til hva?

Les mer

Samboerpar og bolig

08. des 2023 · spørsmål

Vi er et samboerpar med barn og felles eiendommer. En eiendom står dog kun oppført på den ene parten. Begge parter sparer. Den som eier en av eiendommene alene har valgt å spare ved å nedbetale på gjeld, mens den andre parten sparer i andre aktiva med både egne midler og ved opptrekk på felles gjeld. All gjeld står på begge parter. Hva vil skje med fordeling ved et eventuelt brudd?

Les mer

Avtale om vederlagsfritt, men ikke tinglyst

08. des 2023 · spørsmål

Jeg har en signert avtale om at halve boligen skulle tilfalle meg vederlagsfritt. Denne avtalen er ikke blitt tinglyst eller skjøte overført på meg. Nå står jeg plutselig i et brudd før fristen på to år i avtalen er gått ut. Er kontrakten fortsatt gyldig? Hva skjer med dokumentavgiften? Må jeg fortsatt betale 2,5%?

Les mer

Kjøp av leilighet med samboer

08. des 2023 · spørsmål

Jeg eier bolig sammen med samboer 50/50, men boliglånet som har sikkerhet i boligen står kun på meg, men han har skrevet under på at hele sikkerheten til boligen kan brukes til dette lånet. Vi har betalt like mye for huset, men hadde separate lån, han hadde sikkerhet i annen bolig. Hva skjer ved et samlivsbrudd? Kan han da kreve å få halvparten av verdien på huset, eller trekker man fra lånet, og så deler det som er tilovers?

Les mer

Samboer og jeg skal kjøpe ny bil

08. des 2023 · spørsmål

Jeg og samboer kjøpte en bil sammen for 1 år siden. Bilen kostet 714.000 kr. Vi betalte halvparten hver. Nå skal jeg kjøpe meg ut av bilen for vi/ jeg skal kjøpe bil nr 2 hvor jeg står som eier og betaler. Så spørsmålet er hvor mye jeg har krav på mtp bilen jeg kjøper meg ut fra? Eks: halvparten av hva bilen er verdt nå eller kjøpesum? Eller kan jeg kreve tilbake det jeg har betalt ned på bilen? Ja hva blir riktig her? Vi har ingen kontrakt mellom oss hvis det er relevant.

Les mer

Må vi opprette testament i Spania?

21. nov 2023 · spørsmål

Vi skal sette opp testament med fordel for hverandre og en del hver til to særkullsbarn. Vi eier ett hus i Spania og lurer på om vi trenger testament i Spania når vi har ett i Norge?

Les mer

Samlivsbrudd og overtakelse av bolig

20. nov 2023 · spørsmål

Min samboer skal gå fra meg og jeg har da noen spørsmål. Vi har felles barn og eier hus sammen. Vi er enige om at jeg skal få 100 % eierskap til huset. Og hun skal få penger fra bil salg og hvitevarer osv Men jeg forstår lite om hvordan vi ordner skjøte osv for og få boligen skrivd over på meg. Siden vi er enige om hvordan vi skal gå frem er det ikke noe snakk om og kjøpe hverandre ut. Så lurer på hvordan vi kan få hjelp til dette og eventuelt hva noe sånt koster?

Les mer

Feil ved nybyggsleilighet

10. nov 2023 · spørsmål

Min nybygg leilighet har alvorlige innklimaproblemer på grunn av en feil med kjøkkentventilatoren. Den ble ikke koblet til ventilasjonssystemet under byggingen. Rettelse krever riving av taket, med 100 000 kr i kostnader og en ukes arbeid. Entreprenøren og selgeren viser liten interesse for riktig prosess, foreslår en billig, trådløs løsning. Jeg søker råd om mine rettigheter og muligheten for å reklamere mot utbyggeren.

Les mer

Salg av bolig i form av aksjer og fond innebære skatt eller andre avgifter?

07. nov 2023 · spørsmål

En av mine søsken skal kjøpe ut meg av en felles leilighet og vi er enige om at en del av betalingen skal være aksjer og fond. Vil en slik overføring av eierskap i aksjer og fond innebære skatt eller andre avgifter for en av oss?

Les mer