Bolig og hytte

Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.
Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.

Innhold

Kan jeg heve leieavtalen hvis huseier ikke reparerer ødelagte ting?

16. jan 2023 · spørsmål

Kan jeg heve leieavtalen dersom utleier ikke ønsker å reparere ting som er dårlig i huset?

Les mer

Skatt på overskudd av salg av bolig

16. jan 2023 · spørsmål

Hvordan er det med skatt på profitt ved salg av bolig hvis man har vært student i 6 år? Jeg har en leilighet i Bodø som jeg tenker å selge den for å skaffe meg en bolig i Oslo isteden. Må jeg skatte 22 % av gevinsten? Jeg ble ferdig å studere i januar 2022.

Les mer

Får ikke depositum tilbake fra utleier

16. jan 2023 · spørsmål

Utleier mener at jeg har signert kontrakt når jeg egentlig har ikke gjort det og har ikke sett leiekontrakt en gang. Men jeg har betalt depositum og sendte utleier melding om jeg vil ha depositum tilbake, men han har ikke svart meg på over 1 uke nå. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Får ikke nok informasjon om sameie til å selge bolig

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg vil å selge min del av huset (horisontaldelt sameie). Vi med naboen skulle opprette en felleskonto, men ble aldri enig om det, så vi sparer hver for seg. Nå trenger informasjon fra han om hvor mye han har på sitt konto, samt informasjon om forsikring (den står på hans navn og jeg får ikke tilgang. Jeg fortsetter å betale det samme som i fjor). Han nekter å gi meg dette som megler må ha for å kunne selge hus. Jeg har en advokat allerede 2 år, men uten hell. Hva er mine muligheter?

Les mer

Leietaker protester mot økte stall-leiepriser.

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier ut stallplasser og har nå en leietaker som er uenig i kontrakten. I kontrakten står det at stall-leia vil øke hvis fòrprisen øker, men vi tar ikke fortjeneste på fòret, men selger den videre til innkjøpspris. Kontrakten er underskrevet av begge parter. Nå stiger leia pga økte fòrpriser, men da sier leietaker at vi bryter husleieloven. Stemmer dette? Kan ikke se at stallplass-utleie går under denne loven? Og har vi ikke rett til å skrive vår egen kontrakt?

Les mer

Bekjent i utlandet vil kjøpe leilighet i Norge kontant

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg har en bekjent som vil kjøpe leilighet i Norge privat gjennom meg. Han vil sende meg hele beløpet i kontanter i dollar slik at jeg kan kjøpe leilighet til han. Hva må jeg gjøre for at alt skal forgå innenfor loven?

Les mer

Leietakere vil flytte ut før kontrakten er utløpt

16. jan 2023 · spørsmål

Vi har Leiekontrakt på 2 år, men mine leietakere ønsker å flytte ut etter 6 måneder. Jeg ønsker at de bor der i de neste to 2 årene. Men har følt meg presset til å sende de oppsigelse på 2 mnd.

Les mer

Medeier vil selge seg ut av seilbåt med kort frist

16. jan 2023 · spørsmål

Kjøpte seilbåt i fjor. Inngikk kontrakt på at båten ble delt på daværende eier og meg, så vi begge stod med "en" part hver. Min part var 47 500, og han hadde tilsvarende. Avtalen gjaldt at vi delte kostnadene på to, havneleie etc. Plutselig ville han selge seg ut av båten, eller selge den som helhet. Dette fikk jeg en uke frist på. Jeg må nå stå for kostnadene ut året, og en plutselig påkostning i å betale hans part. Til info så er båten solgt til forrige eier for 40 000. Har jeg noe å si her?

Les mer

Huseier har økt leien to ganger i løpet av et år

16. jan 2023 · spørsmål

Etter huslov paragrafen 4,2 b kan man bare øke leien 1 gang i året. Leien vår økte i juli til 21 878. Nå i september har de økt igjen, MEN skriver at dette gjelder økningen for juli, men har gitt oss ny pris på 22 426. Er dette lov?

Les mer

Skatteplikt ved salg av bolig i utlandet

16. jan 2023 · spørsmål

Salg av eiendom i utenlands, Argentina. Skatteplikt og overføring pengene til Norge. Jeg har skatteplikt til både Norge og Argentina.

Les mer

Får ikke dekket husleie etter at leietaker døde

16. jan 2023 · spørsmål

Leier for tiden ut en kjellerleilighet hvor leietaker døde i forrige uke. Leiekontrakten er et tidsubestemt leieforhold med 3 måneders oppsigelse for begge parter. Ifølge familien kan jeg ikke forvente å få utbetalt penger for noen av månedene, da han ikke har penger igjen. Og de ønsker ikke å involvere seg i dette. (Det skal også være en garanti fra nav på 1 måned av depositumet avtalt). Har jeg noen rettigheter her, eller må jeg bare godta å miste leieinntekten i denne situasjonen?

Les mer

Kjøper vil ha penger tilbake for festivalbilletter

16. jan 2023 · spørsmål

Solgte 2 festivalpass på Finn, fikk 3000 på vipps, mailet over billetter og info. Så etter litt ville ikke kjøper ha billettene, og penger tilbake! Det går ikke, for alt jeg veit kunne han ha solgt de videre osv. Så sitt jeg der med risikoen for at billettene er solgt og 3000 fattigere. Nå skal han anmelde meg. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Leier i bolig som skal tvangsselges

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier i en bolig som vil bli lagt ut for tvangssalg. Er det sånn at hvis ingen kjøper boligen at man kan bli boende?

Les mer

Ekskjæreste vil kjøpe felles leilighet

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg kjøpte bolig med ekskjæresten min (for ca. 5 år siden). Det var kun hun som hadde egenkapital ca. 1 / 4 prosent av kjøpesummen. Vi begge står registrert som likestilt sameiere (50/50) og betaler like boliglån Jeg har aldri bodd i leiligheten og det er kun hun som har bodd i boligen med sine to store voksne barn fra tidligere ekteskap. Vi har aldri skrevet samboerkontrakt. Jeg ønsker å selge leiligheten, men hun vil kjøpe meg ut til verdivurderingspris fra megleren. Er dette riktig?

Les mer

Øke husleien ved ny kontrakt

16. jan 2023 · spørsmål

Vi har kjøpt en utleiebolig. Å ønsker å øke leien på boligen ved overtakelsen. På bakgrunn av at utleieprisen som er i dag har vært den samme siden 2017. Er det da lovlig å øke leien når vi skal tegne ny kontrakt ved overtakelsen?

Les mer

Hvem får egenkapitalen ved salg av leilighet?

13. jan 2023 · spørsmål

Eier en leilighet sammen med en annen, 50/50. Jeg lånte på min hytte (som jeg har særeie på) til egenkapitalen for å få finansiert leiligheten. Jeg betaler ned på dette lånet. Ved salg av leiligheten , tilfaller egenkapitalen i sin helhet til meg? Eller må det deles med den andre part. Det står ingen plass at egenkapitalen direkte var fra meg, men kan selvsagt spores tilbake til banken jeg lånte beløpet av, og som resten av leiligheten er finansiert i.

Les mer

Tror naboen bruker vårt varmtvann

13. jan 2023 · spørsmål

Vi leier en bolig, hvor naboen vår bruker 500,- kr på strøm /mnd, i mens vi bruker 2500,-. Vi har etter en samtale, helt likt forbruk i leiligheten vår må vi imidlertid vente på kaldt/lunktent vann. Det virker som om det alltid trekkes varmtvann fra vanntanken vår, der da vi opplever luksusproblemet at vannet i dusjen, på kjøkkenet og andre vasker alltid er for varmt til å kunne brukes. Vi var ikke bevisst på problemet da vi startet leieforholdet. Hvem skal betale inntil problemet er løst?

Les mer

Urimelige krav fra kjøper ved boligsalg

13. jan 2023 · spørsmål

Ved salg av bolig, privatmann til eiendomsfirma, kan utrykket selgers kreditt brukes? Er ikke slik form av kreditt mellom bedrifter, leverandører? Kan kjøper påføre totalt urimelige krav under kreditten. Beholder 1.mill kr. 2 år etter salget, 1 % rente, ubestemt varighet av avtalen/kreditten. Nekter å tilbakebetale mitt tilgodehavende. Jeg er 73 år, sjømannspensjonist. Og føler meg totalt overkjørt og påført en avtale jeg ikke hadde noen forutsetning til å forstå.

Les mer

Problemer med dårlig standard på leid leilighet

13. jan 2023 · spørsmål

Jeg leier en leilighet uten bad og kjøkken. I husleiekontrakten står det at leiligheten er utstyrt med kjøkken og bad. Jeg ble lovet av huseier at jeg skulle få nytt toalett, men det endte med at jeg måtte gjøre det privat, men fungerer ikke som det skal og er uten vann i wc, det lukter kloakkgass. Kjøkkenet er et stort hull i gulvet etter år med lekkasje ned til leiligheten under. Samtlige av utleiers leiligheter har mangler. Får ikke skriftlig oppsigelse, han nekter.

Les mer

Når kan jeg tidligst si opp min kontrakt?

13. jan 2023 · spørsmål

Når kan jeg tidligst si opp min kontrakt? Leier "bolig som utleier selv har brukt som egen bolig, og som blir leid ut ved midlertidig fravær på inntil fem år". Tidsubestemt, leieforhold starter 01.03.22. 3 mnd oppsigelse. "Det er likevel avtalt at leieforholdet tidligst kan opphøre etter angitt bindingstid." Bindingstid 12 mnd. Vil tidligst opphør være 01.03.23 eller er det da jeg tidligst kan sende oppsigelse?

Les mer