Trygd og stønad

Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Støtte til barnebidrag når man bor i utlandet

06. okt 2023 · spørsmål

Jeg har tre barn født og bor med mor (vi er ikke gift) i Brasil. Jeg, norsk og ung uføretrygdet. Barna er 8, 18 og 21 år. Jeg betaler selvfølgelig gladelig månedlig bidrag til alle. Selv om to eldste går på skole, jeg er pliktig å betale bidrag til de er 24-25 år gamle så lenge de studerer. Mitt spørsmål er som følger siden jeg betaler alt dette av egen lomme, og ikke får noen form for barnetillegg eller andre stønader til pensjonen. Finns det noe jeg kan søke så jeg kan gi litt mer til dem?

Les mer

Skatte av erstatning for lønn

02. okt 2023 · spørsmål

Jeg ble syk fra jobb i 2019. Jeg fikk ingen lønn da jeg akkurat hadde startet i jobben. Gikk til sak og vant over Oslo kommune som ga meg erstatning for lønn pluss renter. Hvordan skal dette skattes? Må arbeidsavklaringspenger fra 2019 tilbakebetales?

Les mer

Krav fra NAV om tilbakebetaling av feilutbetalinger

02. okt 2023 · spørsmål

Jeg har fått beskjeden fra NAV om at jeg må betale tilbake feilutbetalinger av dagpenger og spesiell stønad for perioden 20. april 2020 - 31. juli 2021. Jeg fikk melding fra NAV med 2 års forsinkelse. Jeg har ikke penger til å betale kravet og har 6 uker på meg til å klage til NAV. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg må returnere pengene og har ikke råd til å betale advokat for bistand.

Les mer

Rett på sykepenger etter å ha bodd i utlandet

28. aug 2023 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger, men har bodd og arbeidet 10 år i et annet europeisk land. Jeg var i den perioden ikke medlem av norsk folketrygd. Har nå flyttet tilbake og fått fast jobb her. Har jeg rett på sykepenger om jeg blir syk, eller må det gå en viss tid?

Les mer

Tap av trygderettigheter

24. aug 2023 · spørsmål

Jeg har bodd i Brasil siden jeg fullførte utdanningen min i Australia. Dersom jeg ikke flytter tilbake til Norge vil jeg snart miste medlemskapet i folketrygden. Jeg har forstått at det for eksempel tar opp til 5 år før man igjen har rett til uføretrygd etter at man har fått tilbake medlemskapet ved tilbakeflytting. Tar det 5 år å opparbeide seg goder som «gratis» helsehjelp/sykehus besøk og engangsstønad/foreldrepenger?

Les mer

Betale tilbake trygd pga uoppdaget dødsfall?

31. jul 2023 · spørsmål

Min far ble funnet død 25. mai 2023, da hadde han ligget død siden 11. nov 2022. Han var trygdet og fikk trygd fra NAV. Alle utgifter husleie strøm tlf må betales frem til han ble meldt død, hva med utbetalinger fra NAV frem til han ble meldt død, må dette betales tilbake?

Les mer

Sosialstønad

17. jul 2023 · spørsmål

Min datter får sosialstøtte fordi hun ikke får jobb. Hun har utdannelse og lang praksis, men er over 50 år. Nå fikk hun en flybillett i gave fra en venn. Verdien av billetten måtte hun betale tilbake til NAV. Er det riktig? I mai fikk hun utbetalt feriepenger fra NAV. Nå beskylder de henne for å ha lurt til seg disse pengene, og ber om øyeblikkelig tilbakbetaling. De kunne i det minste ha delt opp kravet over flere måneder. En med sosialstøtte har jo ikke allverden å leve av.

Les mer

Etterbetaling av trygd

06. jul 2023 · spørsmål

Jeg har fått innvilget ung uføretrygd. NAV sier at jeg må vente 10 måneder på behandling av etterbetaling for ung fordel på arbeidsavklaringspenger og etterbetaling generelt eller til årlig oppgjør neste år. Er det faktisk slik at man ikke kan kreve å få dette gjort mye raskere? Eller er det ingen lov som gir meg rettigheter til det? Vet også at jeg må fremme krav om forsinkelsesrenter når jeg får denne etterbetalingen.

Les mer

Trukket for folketrygdavgift i feil land

22. mai 2023 · spørsmål

Etter 25 år i Norge, 14 av de som pensjonist, blir jeg plutselig trukket for folketrygdavgift i Nederland i stedet for i Norge. Beløpet som blir trukket i NL er betydelig høyere og har en alvorlig innvirkning på livet mitt som pensjonist her i landet. Jeg har i 2010 vært gjennom samme prosess og fikk den gang bekreftet fra både NAV og HELFO at jeg har rett på medisinsk hjelp gjennom folketrygden i Norge da jeg allerede var registrert her før jeg gikk av med pensjon. Jeg ønsker dette omgjort.

Les mer

Regne ut opptjent pensjon

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg skal søke på pensjon og min trygdetid er 17 år da jeg har bodd i USA og dermed ikke tjent opp full trygdetid. Jeg oppgir tid utenfor Norge når jeg sjekker NAVs pensjonskalkulator, viser denne full minstepensjon. Hva vil jeg motta, full minstepensjon eller redusert pensjon, og hva vil det evt. utgjøre?

Les mer

Etterbetaling av barnepensjon

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg er oppvokst i et fosterhjem. Min mor døde da jeg var liten. Min far døde da jeg var 16 år. Jeg står ikke oppført under han i folkeregisteret, og har derfor ikke fått utbetalt barnepensjon etter døden til min far. Jeg har sendt en søknad til Tingretten om å få bekreftet farskapet, og lurer på om jeg da vil få etterbetalt disse pengene. Eventuelt hvor lang tid vil ta før jeg får svar fra tingretten. Det er snakk om en sum på litt over kr 60 000. Sendte de søknaden per post for en uke siden.

Les mer

Kommunen trekker for mye av mors pensjon

25. apr 2023 · spørsmål

Min mor er dement, og bor nå på sykehjem. Hun rakk dessverre ikke å skrive fremtidsfullmakt før hun ble erklært dement. Hun trekkes nå 99,9 % av pensjonen sin for å kunne være på offentlig sykehjem. Hun har en pensjon på drøye 30 000.- pr mnd, og sitter igjen med ca kr. 175.- når staten har tatt sitt. Selv om hun nå ikke har penger på bok (de pengene hun hadde, har gått med til forsikring og eiendomsskatt), trekkes hun for formueskatt og trekk for å bo på sykehjem. Kan dette være riktig?

Les mer

Kan jeg bli anmeldt for trygdesvindel?

25. apr 2023 · spørsmål

Har fått et varsel fra Nav om at jeg har mottatt 277 000 i dagpenger mens jeg har jobbet. Vil dette føre til fengsel hvis jeg blir anmeldt? For sjansen er vel ganske stor? Har slitt med spilleavhengighet på nett i mange år, og fleste av pengene jeg har fått har gått til det. Ikke fått noe ordentlig behandling for det. Nå er jeg redd for å miste jobb og familie. Da min kone ikke vet noe om dette.

Les mer

Får ikke 100 % sykepengegrunnlag fra NAV

20. apr 2023 · spørsmål

Har i 16 år hatt 2 jobber. 1 100 % og en deltidsstilling som brannmann 25,4 % stilling. Er sykemeldt fra hovedarbeidsgiver 100 % men ikke fra brann. Tjener 720 000,- i 100 % stilling som jeg er pr.dd sykemeldt i. Som brannmann tjener jeg i snitt pr.år 209 000,-. Sykepenger blir utbetalt fra NAV og ikke forskuttert fra arbeidsgiver. Saken er at NAV beregner 77,42 % av min samlete inntekt av sykepengegrunnlaget fra arbeidsgiver som jeg tjener 720 000,-. Er dette rett?

Les mer

Høy skatt pga erstatningsutbetaling

17. apr 2023 · spørsmål

Fikk yrkesskadeerstatning og noe av dette skal det skattes av. Hvor mange år fordeles dette normalt på? Jeg fikk alt på ett år og må da betale mye mer siden inntekt ble så høy att trinnskatten økte veldig.

Les mer

Fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet

04. apr 2023 · spørsmål

Jeg går på arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er usikkert om jeg kan komme tilbake til den stillingen jeg hadde tidligere. Jeg studerer, med støtte fra NAV, og vil bli kvalifisert for annen jobb innenfor samme bedrift. Jeg skal begynne med arbeidsutprøving i løpet av våren. Nå dukker det opp en stilling (50%) i bedriften, som jeg med min videreutdanning er kvalifisert for. Kan jeg ha fortrinnsrett til denne stillingen i og med at det kan være veien tilbake til jobb for min del eller er det kun opp til arbeidsgiver?

Les mer

Trygderettigheter når man bor midlertidig i utlandet

15. mar 2023 · spørsmål

Vi vurderer å dra til Brasil i ca 2 år ifm min manns jobb. Jeg planlegger da fortsette min jobb for norsk firma på hjemmekontor i Brasil. Barn i skolealder blir da med. Hvordan blir reglene for meg ift skatt, trygderettigheter ol? Ønsker å beholde mest mulig av dagens rettigheter.

Les mer

Trenger advokathjelp etter yrkesskade

07. mar 2023 · spørsmål

Jeg trenger advokatbistand til å hjelpe meg med å få jeg erstatning fra kommunen og fra NAV også. Jeg er 100 % uføretrygdet, men NAV godkjente ikke yrkesskade. Og fått ingen erstatning fra kommunen. Mot kommunen er det klage og sak fra meg, pga mishandling under sykmeldelding med meg og min familie som sendte til tingrett og informerte om dette til en advokat tidligere. Men, advokat svarte ikke noe om dette til meg. Leste på nettavisen at han mistet bevillingen sin. Det kan være derfor han svarte ikke meg.

Les mer

Arbeidsgiver har innbetalt for lite til pensjonssparing

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg var inne på Digipost i dag og oppdaget noe rart. En stund siden jeg var der sist. Jeg trodde vi fortsatt hadde 7 % pensjonssparing som vi fikk muntlig beskjed om før jul i 2021. Jeg finner nå i Digipost et dokument fra 13/11-21 på 7 % som bekrefter dette. Deretter er det flere nye dokumenter: 5/1-22 på 2 %. Etter ett år m 2 % er d plutselig opp på 4 % datert den 31/12-22. Men nytt brev 11/1-23 på 2 % igjen. Kan arbeidsgiver gjøre dette uten å informere? Og hvorfor opp/ned v/årsskifte?

Les mer

For sent å søke om menerstatning?

16. jan 2023 · spørsmål

Jeg fikk i 2010 en alvorlig yrkesskade på min arbeidsplass under arbeidstid. Fikk menerstatning fra NAV på innvilget invaliditet, men ble aldri informert fra min arbeidsplass at jeg kunne fått menerstatning og eventuell annen erstatning fra deres forsikringsselskap, er det for sent og søke arbeidsgivers forsikringsselskap om dette nå?

Les mer