Trygd og stønad

Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Rett til sykepenger i stilling uten fast arbeidstid

25. mai 2022 · spørsmål

Har man rett på sykepenger, dersom man er ansatt i en stilling der arbeidstiden og arbeidsmengden ikke er fastsatt (lønn etter hvor mange timer man jobber) i tillegg til at man selv bestemmer når og hvor mye/lenge man vil jobbe?

Les mer

Alenemor fikk avslag på bostøtte

06. mai 2022 · spørsmål

Har en bekjent som jobber 2.5 dager i uke , har 2 barn under 18 år. Er skilt . Har søkt støtte hos Nav, fikk avslag på alt hun søker på. Har bachelorgrad og er høyt utdannet. Søkte om bostøtte og fikk avslag . Har vedkommende rett til noe stønad/hjelp hos Nav eller rett til bostøtten? Eier en leilighet hun fikk fra eksmannen i skilsmisseoppgjøret.

Les mer

Krav på dagpenger som student?

19. apr 2022 · spørsmål

Jag har snart jobbat som vikarie i tre år (1/10) min arbetsplats vill inte fast anställa mig. Därför måste jag sluta innan 1/10 då gränsen som vikarie är 3 år. Jag har planer på att studera, därför kom jag och min chef överens om att jag skulle sluta sista maj. Kommer jag ha rätt till dagpengar när jag slutar?

Les mer

Folketrygden og opphold i utlandet

05. apr 2022 · spørsmål

Beholder vi medlemskapet i folketrygden eller må vi melde utflytting? Jobben sender mannen til et kontor i et EØS land, varighet under 12 mnd med familien, med lønn fra Norge og han må tilbake til Norge månedlig. Barna vil gå på skole i det nye landet og jeg tar permisjon fra jobb uten lønn. Oppholdet blir fra september til juni. Ønsker å unngå utmelding fra folketrygden hvis ikke nødvendig, beholde barnetrygd, etc. Vi beholder hus i Norge og kan fortsette å være folkeregistrert på den adressen.

Les mer

Sykemeldt i utlandet

14. mar 2022 · spørsmål

Er sykemeldt, men ønsker ikke å gå ut av folketrygden. Da jeg har forloveren min i Spania, og vi har ikke bestemt oss hvor vi skal bo/ tenker helst Norge men ingen av oss er klar ennå. Hvor lenge kan jeg være i Spania når jeg er sykemeldt, og både beholde sykepenger/ være medlem av folketrygden. Hvor lang tid tar det å bli medlem av folketrygden igjen etter at man er blitt meldt ut av folketrygden? Forresten vil man opparbeide seg pensjon etc fra der man sluttet/ begynner man alt på nytt?

Les mer

Beregning av sykepenger

14. feb 2022 · spørsmål

Jeg er tilkallingsvikar i et bemanningsbyrå, og ble ansatt i november. Jeg hadde da kr 166 i timelønn. Jeg leverte dokumentasjon på erfaring, og fikk en ny timelønn på kr 194. For hvert oppdrag signerer jeg en ny kontrakt. I februar-januar har jeg et langtidsoppdrag med timelønn kr 194. Jeg ble sykemeldt 6 dager. Da har arbeidsgiver oppført timelønn kr 71. Er dette riktig? Hvordan skal sykepengene beregnes? Jeg var syk noen dager i desember også, uten rett til sykepenger. Er disse dagene med i beregningen?

Les mer

Yrkesskade som turistguide

26. jan 2022 · spørsmål

I flere år har jeg hatt sesongjobb som turistguide i en noe risikoutsatt aktivitet, alltid uten kontrakt, hvilke rettigheter har man da i forhold til sykepenger og yrkesskade? Ved å sende faktura i stedet for å motta lønn, hvem er da ansvarlig for yrkesskadeforsikringen? Jobben går ofte i flere uker uten fridager og er litt «flytende» fra morgen til kveld uten at det føres timer, hvilke arbeidstidsbestemmelser gjelder her? Har man noen rettigheter hvis muntlig avtale om jobb neste sesong brytes?

Les mer

Beholde AAP i utlandet

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg er 52 år å har fast jobb i Norge. Jobber 60 % og får 40 % AAP. Det ser ut som jeg får redusert uføre 40 %. Jeg har leilighet i Tyrkia og lurer på viss jeg slutter å jobbe og selger leiligheten min i Oslo og flytter permanent til Tyrkia. Hva bør jeg tenke på ift folketrygden, pensjon osv.

Les mer

Ai pair og medlemskap i folketrygden

20. des 2021 · spørsmål

Min datter jobber som au pair i Tyskland med fri kost/losji, EUR 250 i lønn/mnd i tillegg til au pair-forsikring. Hun betaler ikke skatt i Tyskland. Hun fikk avslag om å være med i Folketrygden da de mente hun skulle være dekket i arbeidslandet. Hun registrerte seg på et registreringskontor da hun kom dit, men blir vel ikke automatisk trygdeforsikret for det?

Les mer

Rettigheter ved yrkesskade som enkeltpersonforetak

22. nov 2021 · spørsmål

I flere år har jeg hatt sesongjobb som turistguide i en noe risikoutsatt aktivitet, alltid uten kontrakt, hvilke rettigheter har man da i forhold til sykepenger og yrkesskade? Ved å sende faktura i stedet for å motta lønn, hvem er da ansvarlig for yrkesskadeforsikringen? Jobben går ofte i flere uker uten fridager og er litt «flytende» fra morgen til kveld uten at det føres timer, hvilke arbeidstidsbestemmelser gjelder her? Har man noen rettigheter hvis muntlig avtale om jobb neste sesong brytes?

Les mer

Får hverken sykepenger eller AAP

19. nov 2021 · spørsmål

Jeg har grunnet panikkangst, revmatoid artritt, fibromyalgi og psoriasis artritt gått sykemeldt av og på og er over på AAP. Under sykemeldingsperioden har min arbeidsgiver betalt meg fullt ut, de har nå mottatt brev fra NAV om at jeg er på AAP, men det stemmer ikke, mine meldekort er ikke aktive, AAP søknad er ikke fullført og jeg sitter nå uten støtte. Er dette lov? Får jo noe hjelp av sosialen men dette dekker jo ikke huslån, billån o.l

Les mer

Forvaltning av innskuddspensjon

09. nov 2021 · spørsmål

Forvaltning av innskuddspensjon. Har en arbeidsgiver rent juridisk hjemmel til å pålegge pensjonsleverandøren å gjøre endringer i ansattes pensjonskontoprofil (andel aksjer i porteføljen) – så lenge endringen gjennomføres kollektivt? Er ikke hver enkelt ansatt suveren eier av pensjonsmidlene og måten de forvaltes på (innenfor de rammene som er gitt av arbeidsgiver)? Er dette nok et eksempel på en praksis som havner i den juridiske blindsonen med sekkebetegnelsen «arbeidsgivers styringsrett»?

Les mer

Politianmeldt av NAV

05. nov 2021 · spørsmål

Jeg har blitt anmeldt av NAV for feilutbetalt dagpenger for ca 130 000 kr. Har ikke blitt kontaktet av politi ennå, men det jeg lurer på er om jeg virkelig kan få fengsel som straff her. Jeg har søkt rundt og sett at flere har blitt dømt til fengsel i lignende saker som meg. Men jeg har aldri blitt dømt for eller noe er det noe mulighet for meg å slippe fengsel og heller få lenke eller bot feks?

Les mer

Har arbeidsgiver rett til å nekte omsorgspenger?

02. nov 2021 · spørsmål

Har arbeidsgiver rett til å nekte omsorgspenger (sykt barn) hvis skriftlig egenerklæring ble levert seinere enn 14 dager?

Les mer

Mistet utvidet barnetrygd etter ekteskap

02. nov 2021 · spørsmål

Eg har akkurat gifta meg. Min ektefelle og meg skal ikkje bu saman, han bur i ein anna kommune, med sine born, eg har mitt barn her. Me har ikkje barn saman. Eg har eineomsorgen for mi dotter, og fekk akkurat brev om at eg har mista den utvida barnetrygda mi, fordi eg no er gift. Skal dette gå utover mi dotter? Som ektepar har me separat bustad, adresse og økonomi. Me har ingen felles born.

Les mer

Skadet etter å ha hjulpet far på jobb

27. okt 2021 · spørsmål

Jobbet for faren min. Han presset meg og jeg ødela ryggen ved å sjaue og bære veldig tungt. Dette var i 2000. Hjalp han fordi firmaet skulle eksproprieres så han hadde ikke ansatte på bildemonteringen. Jeg dro til kiropraktor, og fikk beskjed om å ta det rolig. Men han tvang meg på jobb, så jeg fortsatte å jobbe med halvveis prolaps i ryggen. Haltet meg igjennom arbeidsdagen. Jeg er i dag svak i ryggen, kan ikke gjøre mye før smertene gjør det umulig. Er ufør også av andre grunner.

Les mer

Skal arbeidsgiver eller fylkeskommunen betale sykelønn?

28. sep 2021 · spørsmål

Jeg jobber som frisør på provisjonslønn tilknyttet til tariffavtale. Jeg har også et verv i fylkeskommunen. Jeg er med i prøvenemnda og får dekket tapt arbeidsfortjeneste med lønn for sensurering pr. kandidat når jeg deltar på dette. Jeg tar fri eller permisjon fra min jobb for å kunne være med på svenneprøver i oppdrag fra fylket. Siste prøven måtte jeg melde avbud da jeg ble rammet av sykdom og karantenetid pga covid.19 test.

Da er spørsmålet hvem skal dekke sykelønn?

Les mer

Skal bonuser regnes med i sykepengegrunnlaget?

26. aug 2021 · spørsmål

Jeg har en fast jobb som selger, vært ansatt i over 10 år. Har en fast lønn og en garantiprovisjon. Jeg har blitt sykemeldt over en periode. Ser at jeg ikke har fått garantiprovisjonen men kun fastlønn. Arbeidsgiver betaler lønn under sykefraværet. Er det slik at garantiprovisjonen bortfaller ved sykemelding?

Les mer

Pensjon som lærer

17. aug 2021 · spørsmål

Jeg jobbet i Spania 15 år som lærer. I tillegg har jeg jobbet i Norge 20 år. Spørsmål: Hvis Norge regner ut min pensjon, hvilken pensjon forventer jeg å få?

Les mer

Får ikke dagpenger pga stengte grenser og utenlandsopphold

18. jun 2021 · spørsmål

Jeg er tysk statsborger. Jeg fikk arbeidsferie og reiste til Marokko 18.02.2020. Jeg fikk ikke returnert på grunn av stengt grenser. På grunn av covid ble jeg permittert og søkte online for dagpenger imens jeg var permittert. Nav har ikke vurdert det for dagpenger og jeg må betale tilbake forskudd. Det skrives på vedlegg følgende: Vi gjør oppmerksom at for å ha rett til dagpenger må medlemmet oppholde seg i Norge. Dette følger av folketrygdloven §4-2.

Les mer