Trygd og stønad

Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Trygderettigheter når man starter eget firma

24. aug 2020 · spørsmål

Det gjelder trygderettigheter. Har jobb i et privat firma, men tenker å bygge opp en kunstbedrift på sikt. Jeg må opparbeide meg nettverk av gallerier, før det kan gå bra økonomisk. Før det er det for det meste utlegg. Men det er et lite dilemma, om man ikke har eget foretak, blir man ikke tatt seriøst. Så derfor har jeg startet et foretak, som skal opparbeides, imens jeg jobber, en stund. Kan jeg miste mine trygderettigheter/ledighetstrygd, om jeg mister jobben, når jeg har foretak?

Les mer

Trygderettigheter i Norge etter utenlandsopphold

24. aug 2020 · spørsmål

Har flyttet utenlands pga jobb, men eier en bolig i Norge. Har bodd utenlands mer eller mindre siden 2010 og flyttet mye rundt da jeg jobber med leteborings-virksomhet. Har bodd i både Afrika og Asia. Skatt er betalt av arbeidsgiver til det landet jeg har jobbet i. Hvilke rettigheter sitter jeg igjen med? Har jeg noe pensjon? Helsehjelp? Eller er jeg litt "akterutseilt"? Har planer om å flytte til Norge og jobbe noen år på slutten av karrièren. Er midt i 50-årene nå.

Les mer

Søke uføretrygd

14. aug 2020 · spørsmål

Man 48 år har idag godkjent AAP fra Nav til 2021-04-04. Har godkjent arbeidsskade sen tidligere. Invalidtestgrad 15%. Har nå fått diagnose bipolar 2 . Kan jeg søke uføretrygd nå med sjanse før innvilgelse fra Nav?

Les mer

Får ikke utbetalt stønad fra NAV uten bankkonto

10. aug 2020 · spørsmål

I will separate from my husband and I do not have fødselsnummer or D-nummer knowing that my two kids are Norwegian. I contacted Nav, but they have no way to pay us, since I am not allowed to open a bank account. Please note that I have a reference number from the police. I need a way to get paid for me and my kids from Nav.

Les mer

Kan NAV kreve at man bytter sosialkontor?

22. jun 2020 · spørsmål

Psykisk syk. Mottar sosialstønad fra NAV. Ønsker å forsøke å bo for meg selv og kan få låne bolig ca 1,5 måned, men det er i en annen kommune. Kan NAV forlange at jeg bytter sosialkontor til denne kommunen? Lider av angst og tør ikke prøve å bytte kontor.

Les mer

Tilbakebetaling av ytelser fra NAV

03. jan 2020 · spørsmål

Jeg har sak om tilbakebetaling av ytelser fra NAV, det gjelder sykepenger og foreldrepenger. Jeg jobbet i mitt byggefirma (AS) fra 2011, i 2017/2018 var jeg sykmeldt og etterpå på mammapermisjon. NAV sier at mitt arbeidsforhold ikke var reelt, som er totalt absurd.

Les mer

Mor får lite støtte fra NAV

18. des 2019 · spørsmål

Har en mor som er NAV-klient. Hun bor sammen med to barn. NAV vil ikke betale mer enn 4500 kr for husleie og 5500 kr i livsopphold. Er dette riktig beregnet? Hun har ingen andre inntekter og er helt avhengig av disse pengene. Hun bor i leilighet med to barn som sagt og hennes del av husleien er 7000 kr.

Les mer

Etterbetaling av manglende trygd

26. nov 2019 · spørsmål

Jeg lurte på hvordan man går frem for å få etterbetalt trygd man mener selv man har krav på.

Les mer

Rettigheter etter endring i folketrygdeloven

30. jul 2019 · spørsmål

Hva skjer med rettigheter man hadde etter folketrygdlovens §3-21 da denne ble opphevet? På 80-tallet ble jeg utredet hos lege på oppdrag fra den daværende Trygdeetaten. Legen fastslo en varig skade som skrev seg tilbake til før fylte 16 år, og at min arbeids- og inntektsevne, og dermed opptjening av pensjonsrettigheter, som følge av dette var nedsatt. Jeg fikk opplyst fra mitt lokale trygdekontor at jeg var tilkjent 2 tilleggspoeng i folketrygden etter FTL §3-21, som skulle kompensere for det.

Les mer

Klage på NAV-avslag

17. jun 2019 · spørsmål

Jeg fikk et avslag fra Nav klageinstans. Skal ny klage sendes trygderetten? Hva bør en klage videre inneholde? Risikerer jeg noe hvis jeg taper en sak i trygderetten? Noe økonomisk? Kan jeg køyre en sak i trygderetten uten advokat?

Les mer