Trygd og stønad

Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om medlemskap i folketrygden, AAP, pensjon, omsorgspenger, sykepenger eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Er jeg medlem i folketrygden med utenlandsk arbeidsgiver?

29. jan 2024 · spørsmål

Jeg skal jobbe 100% på hjemmekontor i Oslo for amerikansk firma som fast ansatt. Vil jeg fortsatt være medlem av den norske folketrygden når jeg har en utenlandsk arbeidsgiver?

Les mer

Jeg skal jobbe i en svensk bedrift, gjelder fortsatt folketrygden

08. jan 2024 · spørsmål

https://advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/taper-trygderettigheter-ved-flytting/ (under:Mange trygdeavtaler ved flytting til utlandet)står det:Man opprettholder da medlemskapet i folketrygden under arbeidsoppholdet i det andre EU/EØS-landet såfremt oppholdet ikke skal vare mer enn 24mnder. Spm:Jeg skal jobbe 100%som kundebehandler fra hjemmekontor i Oslo, for et Svensk AS som selger gruppereiser fra Sverige til MidtØsten. Varigheten er permanent, altså ikke 24mnd. Mister jeg da trygden i Norge?

Les mer

Vikariat går ut under sykemelding

21. des 2023 · spørsmål

Jeg jobber som sykepleier. Jeg er nå i et vikariat på 100% frem til februar. Jeg har blitt gravid og skal føde i april. Grunnet helsemessige årsaker er jeg nå blitt sykemeldt frem til fødsel. Hvordan vil dette påvirke retten til foreldrepenger ettersom vikariatet går ut under sykemelding?

Les mer

Må man dele oppspart pensjon ved skilsmisse?

19. des 2023 · spørsmål

Jeg tok ut 100 % alderspensjon fra folketrygden som 62-åring. I tillegg har jeg tjenestepensjon. Alderspensjonen fra folketrygden har jeg satt inn på høyrentekonto. Den og tjenestepensjonen skal jeg leve av etter fylte 67. Ved en evt. ekteskapsoppløsning, hva skjer med min oppsparte pensjon? Må jeg dele den med min mann? Evt. har jeg noen mulighet for å unngå dette?

Les mer

Hvordan beregnes trygdetid?

12. des 2023 · spørsmål

I NAV beregning per 01.01.2024 er trygdetiden satt til 37 år. Etter giftemål med norsk mann i juni 1983 har jeg flyttet til Norge. Jeg fylte 67 i år og det påvirker min pensjon. Antall poengår er satt til 32. Hvorfor er trygdetiden 37 år da jeg har bodd i Norge 40 år - 5 dager?

Les mer

Hva skjer med leilighet, firma og helserettigheter når man flytter til utlandet?

07. des 2023 · spørsmål

Jeg eier en leilighet som jeg har leid ut nå i desember og har et lite firma i Norge også. Jeg skal jobbe fra Portugal, når jeg ser at jeg blir meldt ut av folkeregisteret, hva skjer med min leilighet og mitt firma? Pluss jeg har en medisin for livet som jeg får fra Norge, som jeg tar nå for de neste 9 mnd. Mine barn er voksne og de bor i Oslo, så jeg må komme minste 2 ganger årlig .

Les mer

Tilrettelegging for arbeidstaker med redusert arbeidsevne

29. nov 2023 · spørsmål

En ansatt kan ikke jobbe i sin opprinnelige stilling av helsemessige årsaker. Den ansatte har nå omskolert seg til nytt yrke, mottar AAP og har hele tiden fått arbeidet i alternative stillinger i bedriften samtidig med studier. Nå når den ansatte er ferdig med sin utdannelse, vil den ansatte ha fortrinnsrett til ansettelse i helt ny stilling som ansatte nå er kvalifisert for? Hvor sterkt står AML § 4-6, særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne?

Les mer

Hvordan påvirker opphold i utlandet fremtidig trygd og pensjon?

15. nov 2023 · spørsmål

Jeg tenker å jobbe 5 år i Tyskland. Er nåværende norsk statsborger, og har vært det hele livet. Mitt spørsmål er: - Settes min alderspensjon på pause, i de årene jeg er i utlandet? - Får jeg uførepensjon hvis noe skjer med meg i de årene jeg er borte?

Les mer

Hjelp til sak om arbeidsskade

26. okt 2023 · spørsmål

Jeg har behov for en advokat, som kan hjælpe mig med, at kende forskel på: Nakkesleng og Fysisk dokumenteret arbejdsskade. Sagen er anlagt fejl af min advokat som en nakkesleng, men har ALDRIG været andet end ‘dokumenteret fysisk arbejdsskade’. Dokumenteret ved omfattende Speciallægeundersøgelse: Røntgen, MR-scanning og Artroskopi, som dokumenterer fysiske varig menskade!

Les mer

Kan man få barnetrygd fra flere land samtidig?

23. okt 2023 · spørsmål

Et barn ble født i Norge. Foreldrene har ukrainsk og latvisk statsborgerskap. Er det lovlig å få barnetrygd samtidig både fra Norge og Latvia/Ukraine?

Les mer

Beregne utbetaling av sykepenger ved provisjon

20. okt 2023 · spørsmål

Har en sykmeldt arbeidstaker som jobber kun på provisjonslønn. I arbeidsavtalen står det at vi dekker lønn over 6G. Når arbeidstaker er sykmeldt 100% så er dette greit da det er snittet av de tre siste måneder som skal utbetales. Spørsmålet mitt er da, hva og hvordan utbetaler man når arbeidstaker er 50% sykmeldt og 50% i jobb? Provisjonsgrunnlaget utgjør lønn på mer enn snittet som er regnet ut. Hva skal utbetales da?

Les mer

Sykepenger

20. okt 2023 · spørsmål

Jeg har vært sykmeldt siden august. NAV trenger opplysninger om inntekt fra arbeidsgiver, men arbeidsgiver vil ikke sende dokumenter til NAV. NAV kan derfor ikke behandle saken og utbetale sykpenger. Jeg har tatt kontakt med jobben, men de svarer ikke.

Les mer

Kan jeg ta ut lønn og overskudd i eget firma når jeg er trygdet?

10. okt 2023 · spørsmål

Jeg har "kranglet" meg til å opprettholde 20-30 % arbeidskapasitet. Jeg har eget firma og kan derfor fordele min tid og kapasitet over 24 timer. NAV mener at jeg skal være 100% trygdet, men jeg ønsker ikke det. Går på AAP nå, det er søk uførestønad for manglende arbeidsevne. Kan jeg ta ut maksimal lønn og overskudd i firma dersom det blir en mulighet? Jeg jobber mest med å administrere jobber til andre i samme situasjon.

Les mer

Støtte til barnebidrag når man bor i utlandet

06. okt 2023 · spørsmål

Jeg har tre barn født og bor med mor (vi er ikke gift) i Brasil. Jeg, norsk og ung uføretrygdet. Barna er 8, 18 og 21 år. Jeg betaler selvfølgelig gladelig månedlig bidrag til alle. Selv om to eldste går på skole, jeg er pliktig å betale bidrag til de er 24-25 år gamle så lenge de studerer. Mitt spørsmål er som følger siden jeg betaler alt dette av egen lomme, og ikke får noen form for barnetillegg eller andre stønader til pensjonen. Finns det noe jeg kan søke så jeg kan gi litt mer til dem?

Les mer

Skatte av erstatning for lønn

02. okt 2023 · spørsmål

Jeg ble syk fra jobb i 2019. Jeg fikk ingen lønn da jeg akkurat hadde startet i jobben. Gikk til sak og vant over Oslo kommune som ga meg erstatning for lønn pluss renter. Hvordan skal dette skattes? Må arbeidsavklaringspenger fra 2019 tilbakebetales?

Les mer

Krav fra NAV om tilbakebetaling av feilutbetalinger

02. okt 2023 · spørsmål

Jeg har fått beskjeden fra NAV om at jeg må betale tilbake feilutbetalinger av dagpenger og spesiell stønad for perioden 20. april 2020 - 31. juli 2021. Jeg fikk melding fra NAV med 2 års forsinkelse. Jeg har ikke penger til å betale kravet og har 6 uker på meg til å klage til NAV. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg må returnere pengene og har ikke råd til å betale advokat for bistand.

Les mer

Rett på sykepenger etter å ha bodd i utlandet

28. aug 2023 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger, men har bodd og arbeidet 10 år i et annet europeisk land. Jeg var i den perioden ikke medlem av norsk folketrygd. Har nå flyttet tilbake og fått fast jobb her. Har jeg rett på sykepenger om jeg blir syk, eller må det gå en viss tid?

Les mer

Tap av trygderettigheter

24. aug 2023 · spørsmål

Jeg har bodd i Brasil siden jeg fullførte utdanningen min i Australia. Dersom jeg ikke flytter tilbake til Norge vil jeg snart miste medlemskapet i folketrygden. Jeg har forstått at det for eksempel tar opp til 5 år før man igjen har rett til uføretrygd etter at man har fått tilbake medlemskapet ved tilbakeflytting. Tar det 5 år å opparbeide seg goder som «gratis» helsehjelp/sykehus besøk og engangsstønad/foreldrepenger?

Les mer

Betale tilbake trygd pga uoppdaget dødsfall?

31. jul 2023 · spørsmål

Min far ble funnet død 25. mai 2023, da hadde han ligget død siden 11. nov 2022. Han var trygdet og fikk trygd fra NAV. Alle utgifter husleie strøm tlf må betales frem til han ble meldt død, hva med utbetalinger fra NAV frem til han ble meldt død, må dette betales tilbake?

Les mer

Sosialstønad

17. jul 2023 · spørsmål

Min datter får sosialstøtte fordi hun ikke får jobb. Hun har utdannelse og lang praksis, men er over 50 år. Nå fikk hun en flybillett i gave fra en venn. Verdien av billetten måtte hun betale tilbake til NAV. Er det riktig? I mai fikk hun utbetalt feriepenger fra NAV. Nå beskylder de henne for å ha lurt til seg disse pengene, og ber om øyeblikkelig tilbakbetaling. De kunne i det minste ha delt opp kravet over flere måneder. En med sosialstøtte har jo ikke allverden å leve av.

Les mer