Diverse

Her finner du artikler og spørsmål om diverse ulike temaer, blant annet bo- og bruksrett, erstatningsplikt ved tapt skolegang, klager og tvister, markedsføring og overvåkning.
Her finner du artikler og spørsmål om diverse ulike temaer, blant annet bo- og bruksrett, erstatningsplikt ved tapt skolegang, klager og tvister, markedsføring og overvåkning.

Innhold

Selge bolig med bruksrett

14. sep 2023 · spørsmål

Kan en boligeiendom (enebolig) hvor det er tinglyst bruksrett selges på det åpne markedet? I dokumentet står det "NN skal ha bruksrett på boligeiendommen i hele sin levetid". Jeg betrakter bruksrett i en boligeiendom som at vedkommende har rett på å bo der i hele sin levetid.

Les mer

Kjøpe seg inn i bolig

29. aug 2023 · spørsmål

Mannen min eide huset før jeg flyttet inn. Jeg hadde 300.000 kr på sparekonto som han ønsket at jeg skulle bruke som egenkapital, og dermed eie 10% av boligen. Jeg ga ham 300.000 kr og vi skrev en avtale som viser hvor mye egenkapital jeg har skutt inn. En dag spurte jeg ham hvor egenkapitalen var, og han sa at pengene ligger på hans KLM-konto. Eneste bevis jeg har er avtalen som viser hvor mye jeg la inn. Burde ikke pengene stå på en felleskonto, eller noe lignende? Hva er riktig?

Les mer

Går arven inn i uskifte?

25. aug 2023 · spørsmål

Går arven inn i uskifte? Mors hus og hytte ble solgt med fremtidsfullmakt da mor kom på sykehjem. Det fremgikk at salgssummen skulle deles mellom min bror og meg som forskudd på arv. Så skjer det triste at bror dør i akutt sykdom, dog etter at kontrakter for salg er undertegnet, men før eiendommene er tinglyst. Enken sitter i uskifte. Ingen særkullsbarn. Så jeg ønsker å få avklart om brors halvpart av inntekten av salgene skal gå direkte til deres fire felles barn, eller til enken.

Les mer

Kan tinglysing av borett sikre mot skifte?

23. aug 2023 · spørsmål

Tinglyst borett for samboere i leilighet som begge to eier, ene 55 %, andre 45 %. Kan tinglysing av borett i denne leiligheten sikre mot skifte av leilighet når en av oss faller fra? Kan vi risikere at særkullsbarn, som begge har, krever sin foreldrearv utbetalt? Må tinglysingen inneholde krav om vederlagsfri borett? Kan arvingene kreve vederlag for bruk av avdødes del? En av oss har verdier som kan dekke pliktarvbeløpet, den andre ikke.

Les mer

Er over 10 år gammelt erstatningskrav foreldet?

07. aug 2023 · spørsmål

Jeg ble i 2010 i en sivil rettssak dømt til å betale en erstatning på 3.5 mill. Kravet ble forsøk inndrevet gjennom namsmann i 2 år uten at det var noe å hente. Det har ikke vært noe korrespondanse rundt kravet siden november 2012. Mitt spørsmål er som følger, er erstatningskravet foreldet da det har gått over 10 år siden det har vært kontakt ? Har prøvd å spørre tingretten, men får bare beskjed om at det er utenfor deres opplysningsplikt.

Les mer

Kan enke velge å sitte i uskiftet bo og så endre til skifte?

01. aug 2023 · spørsmål

Har en enke uten livsarvinger mulighet til å velge å sitte i USKIFTE, men likevel etter en tid (ca 1-2 år ) mulighet til å velge OFFENTLIG SKIFTE?

Les mer

Varig invalid pga korsbåndskade?

26. jul 2023 · spørsmål

Jeg røk korsbåndet og ødela menisken min på fotballtrening og er nå nylig operert. Forsikringsselskapet vil ikke gi meg erstatning siden jeg ikke er 10 % eller mer invalid med røket korsbånd. Men er det mulig å argumentere for at meniskskaden kan gjøre meg 10 % invalid?

Les mer

Må vi følge våre foreldres husregler etter at vi er blitt myndige?

23. jun 2023 · spørsmål

Vi er to tvillinger på 19 år som er bestevenner. Vi bor hjemme hos foreldrene våre, moren og faren vår er strenge. Vi har både innetider og leggetider selv om vi er fylt 19 år. Vi må være inne klokken 21 og legge oss klokken 22 i ukedagene, og vi må være inne klokken 22 og legge oss klokken 23 i helgene. Har foreldrene våre lov til å bestemme dette når vi fortsatt bor hjemme?

Les mer

Trenger ny advokat i erstatningssak

20. jun 2023 · spørsmål

I erstatningssaker kan man vise til andre like saker? Som ligger ute på Lovdata. Legge de inn i saken min? Er det ok at jeg sender nye saksbehandler hos NPE en mail? Advokaten er syk. Må forklare henne litt forskjellige viktige ting om saken. Kan jeg be om å få annen sakkyndig i saken? Dårlig erfaring med han som er nå. Advokat syk ok jeg bytter / bruker annen advokat resten av tiden? Kan man ta kontakt med hvilken advokat man vil?

Les mer

Fått faktura fra advokat etter oppgjør i tingretten

06. jun 2023 · spørsmål

Står i et samlivsbrudd, har vært i Tingretten og tapte der og har betalt saksomkostningene som ble meldt inn før forhandlingen. Min advokat kr 1.171.104. Motpart kr 733.594. Et par dager etter at dommen falt mottar jeg en ny faktura fra min advokat på kr 733.656 inkl. Mva. Den spesifiserer tilbake til 16.01.2023 tom 26.01.2023, flere uker før saken kom opp i retten. Jeg mener at dette skulle vært meldt inn, hva hvis motparten hadde tapt?

Les mer

Krav på erstatning over ett år etter ulykke?

05. jun 2023 · spørsmål

Jeg var uheldig og falt på MC og pådro meg komplisert brudd i skulder. Ble operert første gang i 2021, så i 2022. Har fremdeles smerter, men aksepterer å måtte leve med smerter. Fikk vår 2023 overraskende sms fra forsikringsselskap A om utbetaling for 5 % medisinsk invaliditet som jeg ikke visste jeg hadde krav på, eller ble vurdert til. Hadde også uvitende ulykkesforsikring hos forsikringsselskap B. Har jeg rettigheter hos selskap B, selv om skaden ikke er meldt innen 1 år?

Les mer

Har arving krav på overskudd av hyttesalg fra uskiftet bo?

31. mai 2023 · spørsmål

Min stemor sitter i uskiftet bo etter min far. Hun har nylig solgt familiens hytte. Kan jeg som arving (særkullsbarn) kreve utbetalt min del av salgsoverskuddet?

Les mer

Har svigerbarn som sitter i uskiftet bo rett på arv fra svigerforeldre?

31. mai 2023 · spørsmål

Har svigerbarn som sitter i uskiftet bo rett på arv fra svigerforeldre?

Les mer

Tar erstatning for skade høyde for lønnsvekst?

22. mai 2023 · spørsmål

Jeg har fått tilbud om erstatning etter en alvorlig trafikkulykke. Forsikringsselskapet har innrømmet at de skal betale erstatning etter lov om skade erstatning. Forsikringselskapet har tilbudt en fast sum, som er relativ riktig inntekt på skade tidspunkt, som skal dekke lidt tap og fremtidige tap. Er det ikke riktig at man forventer en lønnsvekst fra ulykke til pensjon? SSB har mange beregninger, det utgjør en stor sum.

Les mer

Selge gård med hus med borett

08. mai 2023 · spørsmål

Har et spørsmål om borett. Skal selge min gård der en slektning har bygd hus på min tomt/gård. Hun har nå flyttet fra huset, men har livslang borett der. Når jeg selger skal hun ha verdien av huset eller verdien av boretten når gården blir solgt?

Les mer

Hvordan krever man at skifte skal gjennomføres?

08. mai 2023 · spørsmål

Det sies at særkullsbarn etter avdøde kan kreve at skifte skal gjennomføres. Men hvordan krever man det? Det andre er spørsmål om offentlig skifte. Hva skal til for at skifteretten "uten videre" oppnevner en bobestyrer, og at gebyrer dermed blir vesentlig lavere. Det siste er spørsmål om offentlig skifte. Mener at vi har undertegnet at vi skal foreta privat skifte. Har fått skifteattest. Kan man kreve offentlig skifte i og med at gjenlevende ektefelle ikke samarbeider?

Les mer

Kan man flytte ut av landet når man sitter i uskiftet bo?

08. mai 2023 · spørsmål

Kan etterlevende ektefelle flytte ut av landet når hun sitter i godkjent uskiftet bo? Det finnes særkullsbarn etter avdøde.

Les mer

Hva har fars nye kone krav på etter dødsfall?

08. mai 2023 · spørsmål

Særkullbarn. Far dør og han var gift på nytt. Det er ektepakt hvor det er ønsket om å sitte i uskiftet bo. Hun mener at hun har særeie på alt privat. Jeg har fått fullmakt av skifteretten til å hente ut kontoutskrifter. Hun har greid å slette alle bankkontoer. Hvordan går jeg videre?

Les mer

Ødela stol til verdi kr 2300: Fikk faktura på kr 7500

05. mai 2023 · spørsmål

Jeg ødela en stol, som jeg senere sa ja til å erstatte. Fakturaen jeg fikk tilsendt er på 7500kr, fordi de har en rammeavtale. Jeg har funnet tilsvarende stol, med identisk produktnummer til totalt 2300kr. Jeg har tilbudt meg å kjøpe stolen privat og levere stolen personlig, men de står fast på at jeg skylder de 7500kr. Hvordan går jeg frem videre?

Les mer

Trenger advokat til sak om tapt skolegang

02. mai 2023 · spørsmål

Dårlig oppfølgning fra ungdomsskole. Ungdomskolen har ikke oppfølgt meg for å oppnå god faglig kompetanse, jeg burde ha blitt tilpasset til lese og- skrivevansker som PPT kom frem til på lavere grunnskole-nivå. Sliter i dag med faglig innhold som jeg bør kunne fra ungdomsskolen. Jeg ba om alle dokumenter fra kommunen, der ungdomskolen omtrentlig ikke har skrevet noen ting om meg, kun bekymring over sosial og faglig kompetanse. Hva slags advokat trenger jeg? Kan jeg ha krav på erstatning?

Les mer