Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Fravær er tatt med i sluttattest

24. mai 2024 · spørsmål

Jeg har fått tjenestebevis/sluttattest fra mitt tidligere arbeidsforhold, jobbet der to år. Kan arbeidsgiver ta med fravær i sluttattesten? Arbeidsgiver har oppgitt alle mine fraværsdager med dato og summert de type «30 dager» ganske langt opp i attesten. Dette kommer før beskrivelse av arbeidsoppgaver jeg har utført som er mest relevant. Dette er gyldig fravær enten sykemeldingsdager eller egenmeldingsdager. Kan jeg be arbeidsgiver fjerne fraværet i attesten? Uheldig ift nye ansettelser.

Emne:
Les mer

Reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse

23. mai 2024 · spørsmål

Gjelder regler om reservasjonsrett ved virksomhetsoverdragelse or ansatte som er sykmeldte eller i foreldrepermisjon? Jobber som leder i en stor organisasjon. Det har skjedd en virksomhetsoverdragelse mens jeg har vært sykmeldt i forbindelse med svangerskap. Alternativene var enten reservasjonsrett eller å bli med i overdragelsen med tap i lønn. Er det lov?

Emne:
Les mer

Har min arbeidsgiver lov til å nekte meg å reise ut på sensoroppdrag?

23. mai 2024 · spørsmål

Jeg jobber som sensor for fylket. Jeg er sensor for de som skal ta fagbrev som barne-og ungdomsarbeider. Nå nekter min arbeidsgiver å gi meg fri til å reise ut på sensoroppdrag. Arbeid som sensor er et offentlig verv fra fylket og arbeidsgiver får dekket alle utgifter til vikar når jeg er ute på sensoroppdrag. Har min arbeidsgiver lov til å nekte meg å reise ut på sensoroppdrag?

Emne:
Les mer

Får ikke oppjustert lønn

22. mai 2024 · spørsmål

Jeg fikk tilbud om en jobb. Jeg reagerte på at lønnen var noe lav, men ble betrygget med at lønn ville bli justert etter opplæringstid (3 måneder) og ca. hva jeg kunne forvente. Etter 3 måneder etterspurte jeg denne lønnsjusteringen og sjefen skulle se på det. Ingenting skjedde og nå etter 15 måneder og mye purring har jeg enda ikke fått lønnsjustering. Kan jeg kreve å få dette etterbetalt? Korrespondanse rundt lønn har jeg skriftlig på epost og det står beskrevet i tilbud og kontrakt.

Les mer

Leder kommer med usanne anklager

10. mai 2024 · spørsmål

Jeg er ansatt ved en hurtigmatkjede, og vil fortelle om anklager om tyveri og mishandling fra restaurantlederen. Dette har påvirket min trivsel og mitt rykte på jobb. Den lederen har gjentatte ganger anklaget meg for tyveri og andre urettmessige handlinger. Dette har ført til mistenkeliggjøring og dårlig behandling fra deres side. I tillegg har de vist manglende respekt. Anklagene og den dårlige behandlingen påvirket mitt forhold til mine kolleger og arbeidsmiljøet negativt. Får jeg erstatning?

Les mer

Blir ikke satt opp på nok timer

10. mai 2024 · spørsmål

Er ansatt i 100 % stilling, men blir satt opp 20 timer i uka når andre er ført opp på 35 timer. Vi har såkalt timebank, så dette må jeg jobbe inn senere uten å få betalt for overtid. Er dette greit?

Les mer

Ansatt godtar ikke endret arbeidstid

10. mai 2024 · spørsmål

En ansatt har 30 %-stilling på dagtid. Dette fungerte godt før, men nå har behovet endret seg. Vi har nesten ikke flere oppdrag på dagtid. Men vi har stort behov for ettermiddag og kveldstid. Dette tilbyr vi den ansatte, men han svarer nei. Den ansatte er vanskelig og vil ikke samarbeide. Truer med advokat. Han har fast lønn og krever at han kun skal jobbe dagtid. Har vi ikke jobb til han, er det vårt problem, og han møter på jobb og gjør tullejobber på dag for å fylle timene sine. Hva gjør vi?

Les mer

Får ikke sagt opp avtale med anbudstorget.no

10. mai 2024 · spørsmål

Jeg startet ENK i fjor som maler og skulle finne oppdrag og utføre og havnet hos mittanbud.no Men så ble jeg også kontaktet av anbudstorget.no og ble lurt i avtale med 12 måneder. Fra start funnet ut at det er ikke noe jeg vant og ville si opp avtalen med dem, men fikk ikke det uansett. Jeg ble syk og sendt alle sykmelding til dem, men fortsatt er bundet og de har registrert betalingsanmerkning på meg. Det har gått 5 dager fra jeg skrev OK til jeg sendte brev om oppsigelse, men det vil de ikke.

Les mer

Kan lønnen settes ned etter at midlertidig stilling har gått ut?

10. mai 2024 · spørsmål

Jeg er i en midlertidig lederstilling ut året. I forbindelse med dette har jeg gått opp i lønn. Ny lønn er registrert som fast med sluttdato mange år frem i tid. Kan arbeidsgiver sette ned lønna igjen når jeg går inn i min vanlige stilling? Jeg har ikke underskrevet en ny arbeidsavtale i forbindelse med dette.

Les mer

Hvordan bevise at jeg har blitt psykisk syk etter press fra lederen min

07. mai 2024 · spørsmål

Hvordan bevise at jeg har blitt psykisk syk etter press fra lederen min? Hva regnes som et bevis som vil holde i en rettsak? Leder har også skrevet fiktive og manipulerte referater som satte meg i et dårlig lys.

Les mer

Arbeidskontrakten angir ulike oppsigelsesfrister

02. mai 2024 · spørsmål

Kontrakten angir to ulik oppsigelsesfrister. I punkt 6 "arbeidstakers oppsigelsesfrist" står det oppgitt 3 måneder, men i punkt 9 "andre opplysninger" står det: den gjensidige oppsigelsesfristen er 1 - en måned med fratreden ved utløpet av en kalendermåned, ikke annet er fastsatt i tariffavtale". Kan jeg derfor gå ut fra at jeg har 1 måneds oppsigelse som mer fordelaktig for meg? Jeg har jobbet der siden september i fjor.

Les mer

Kan arbeidsgiver trekke lønnstillegg ved sykemelding?

29. apr 2024 · spørsmål

Er sjukmeldt i privat omsorgstiltak der eg er fast tilsett i heil stilling i såkalla medleverturnus. Ordinær turnus er heildøgnsvakter inkl helg/høgtider som utgjer eit fast tillegg på lønn kvar mnd, ca. 5000,-. Har fått melding fra arbeidsgjever at dette tillegget blir trekt ved sjukefravær/sjukmelding. Er dette lovleg? Er det da NAV som skal kompensere for dette?

Les mer

Har jeg krav på lønn ved helligdager som deltidsansatt?

29. apr 2024 · spørsmål

Jeg er fast ansatt i kommunen med 20% stilling. I HR-systemet står det at min utlønningsprosent er «0», og jeg blir derfor utbetalt etter antall timer. Dette fører til at jeg ikke mottar lønn for bevegelige helligdager som 2. påskedag, 1. mai, 2. pinsedag og heller ikke dagen før Kristi himmelfartsdag. Jeg forventet egentlig å ha fast lønn, noe som ville ha gitt meg betaling for disse dagene. Har jeg rett på lønnsutbetaling selv om jobben holder stengt, når mine arbeidsdager sammenfaller med disse helligdagene?

Les mer

Må jeg jobbe ut oppsigelsestiden som sesongvikar?

29. apr 2024 · spørsmål

Jeg er sesongvikar, men har ingen sluttdato. Jeg har fått meg ny jobb hvor inntredelsen er 1. juli. I følge kontrakten min er det 3 måneders oppsigelse, som vil si at den gjelder ut juli. Har arbeidsgiver rett til å gi meg vakter jeg ikke ønsker? Kan jeg altså jobbe ut juli uten noen vakter?

Les mer

Kjøpe nettbutikk ut av konkursbo

22. apr 2024 · spørsmål

Hvis en fysisk butikk går konkurs og du ønsker å selge ut tilhørende nettbutikk hvordan gå frem? Opprette et nytt selskap og kjøpe nettbutikken eller må den kjøpes tilbake i en oppbudsprosess? Hva er lov og ikke? Nettbutikken har enormt potensiale. Det vil ikke være mulig og selge eller fremleie den fysiske butikken innen rimelig tid.

Les mer

Skatteplikt når man har midlertidig arbeidstillatelse

22. apr 2024 · spørsmål

Statsborger utenfor EØS fikk i 2023 midlertidig arbeidstillatelse mens vedkommende ventet på svar ang. asylsøknad. Med arbeidstillatelsen ble det opprettet et ENK og fakturert for arbeid mot norsk firma mens vedkommende oppholdt seg her. I nov. 23 fikk vedkommende en skilled worker permit. På skatteetatens websider står det vedkommende jobbet nov-des 23, og det er ikke klart om vedkommende skal skatte for jan-okt mens vedkommende ikke hadde opphold- og arbeids-tillatelse, kun midlertidig tillatelse og asylsøknad. Hvordan gå frem?

Les mer

Får jeg bonus i oppsigelsestiden?

22. apr 2024 · spørsmål

I arbeids/bonusavtalen min står det at jeg må være "ansatt" 1.7 eller 31.12 for å få den halvårlige bonusen. Det står ingenting om at man må stå i uoppsagt stilling eller noe sånt. Hvis jeg sier opp i april slik at jeg har siste arbeidsdag 31.7, er jeg da "ansatt" 1.7 selv om jeg er i oppsigelse, og kan forvente å få bonus for H1? Jeg tolker det i alle fall sånn.

Les mer

Oppsigelse av arbeidstaker som har gått over på AAP

22. apr 2024 · spørsmål

Kan arbeidsgiver kreve å si opp en arbeidstaker, som nylig har gått over på APP etter 3 mnd. permisjon u/lønn? Det har vært gradert tilbakeføring i jobb i 40 % i sykemeldingsperioden. Men ved max tid ikke har stabilisert helsen nok til å starte i 100 % jobb enda. Arbeidstaker kan fint gjennomføre sine arbeidsoppgaver og den rollen vedkommende er ansatt i. Men trenger mer tid for styrke helsen og det er store muligheter for at arbeidstaker kan stå i 100 % på sikt. Hva er arbeidstakers rettigheter?

Les mer

Kan arbeidsgiver kreve politiattest fra allerede faste ansatte?

22. apr 2024 · spørsmål

Kan arbeidsgiver kreve politiattest fra allerede faste ansatte?

Emne:
Les mer

Jobbet færre timer enn stillingsbrøken tilsier

22. apr 2024 · spørsmål

Jeg har en stillingsprosent på 50 %, og jobber noen måneder mye mer enn dette, men de siste månedene har jeg jobbet ganske mye mindre enn dette. Når jeg spør om hvilken tidsramme arbeidsgiver regner stillingsprosent på, får jeg beskjed om at det skal jevne seg ut over sommeren, med andre ord at det regnes over et halvår. Er dette lov?

Les mer