Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Utbetaling av opptjente feriepenger ved jobbytte

11. okt 2021 · spørsmål

Jeg skal bytte jobb i desember og har opptjent feriepenger gjennom hele året. Praksisen på mitt nåværende arbeidssted er at opptjente feriepenger blir utbetalt sammen med den siste lønningen. Av skattemessige årsaker har jeg spurt om å få utbetalt feriepengene i januar istedenfor. Arbeidsgiveren min har imidlertid gitt meg beskjed om at de ikke har lov til dette på grunn av utmelding i et lønnssystem. Stemmer det at jeg må få utbetalt feriepenger nå og ikke kan vente til neste år? Ved flere andre arbeidsforhold har dette vært mulig tidligere.

Les mer

Tap av studierett

30. sep 2021 · spørsmål

Har kommet i en situasjon der jeg har mistet studieretten ved Oslomet i henhold til deres forskrift 4-1 om forsinkelser i studieløpet. Har dere mulighet for å hjelpe meg med en slik sak? Kan godt legge ved enkeltvedtaket jeg mottok.

Les mer

Fått feil ansiennitet

30. sep 2021 · spørsmål

Jeg ble ansatt i min stilling tidligere i år, fant for et par uker siden at jeg har ligget i feil ansiennitet, da omsorg for barn ikke ble tatt med. Dette har jeg fått nå for fremover i tid, og har gitt et betydelig lønnshopp. Jeg søkte jobben gjennom nye systemer der legger man ikke inn barn. Jeg sendte papirer til min sjef ift attester på jobb og skole. Men jeg visste ikke at omsorg for barn skulle regnes med da jeg aldri har vært kommunalt ansatt tidligere. Kan jeg fremsette et krav om å få etterbetalt lønn?

Les mer

Etterbetaling av for lav lønn

30. sep 2021 · spørsmål

Jeg jobber på et laboratorium som faglært laborant. Har vært fast ansatt siden 2013 etter 2 år som lærling. Ikke før i år, så begynte vi kollegaer oss i mellom å prate om lønninger, og ser at det er veldige store forskjeller på samme stilling og arbeidsoppgaver. Tok det opp med tillitsvalgt som igjen tok det opp med leder for fagforeningen. Resultatet var at jeg gikk opp i årslønn på 35 000 ekstra. Jeg spurte om jeg da fikk etterbetalt, men det fikk jeg ikke. Hva er riktig?

Les mer

Arbeidsgiver gir minustimer for manglende arbeid

29. sep 2021 · spørsmål

Jobber en 85 % stilling som sykepleier. Sommerturnusen i fjor inneholdt for lite timer for min 85 % stilling. Nå vil den nye sonelederen sette meg på «minustimer» for disse timene som mangler på turnus. Kan hun det?

Les mer

Regler for oppsigelse

29. sep 2021 · spørsmål

This is about public schools in Norway. What does the law say is a strong enough cause for getting fired as an employee? The issue is with a principal asking an employee to stop "bringing up controversial topics with students, such as gender or sexuality". This was said after the employee had written "what are your pronouns?" as one of many questions on a getting-to-know-you sheet that pupils filled. Can the employee ignore this request and keep their job?

Les mer

Ønsker å reservere seg mot forsikringsavtalen til jobben

28. sep 2021 · spørsmål

Har en arbeidsgiver saklig grunn til å nekte ansatte å bli unntatt fra en kollektiv forsikringsordning (f.eks. en helseforsikring) dersom forsikringsavtalen mellom arbeidsgiveren og forsikringsselskapet åpner for å reservere seg fra å være med i ordningen?

Les mer

Har man krav på opprinnelig lønn og lønnsstige om man blir omplassert i bedrift?

28. sep 2021 · spørsmål

Dersom man blir omplassert i jobben (i en statlig IA-bedrift) grunnet dårlig arbeidsmiljø på opprinnelig arbeidsplass som fører til langtidssykemelding, har man da krav på: A) å beholde sin opprinnelige lønn og lønnsstige i den nye stillingen man blir omplassert til, eller, B) å kun beholde lønn man har i omplasseringsøyeblikket, og ikke eventuelle opprykk i opprinnelig lønnsstige?

Les mer

Bare ansatte med vaksinepass får lov til å bli med på jobbreise

28. sep 2021 · spørsmål

Mitt firma velger å dra på en jobbtur til Danmark, med den beskjeden at det er kun de med vaksinepass som får være med. Det foreligger ikke krav om vaksinepass for øyeblikket for innreise i Danmark. Dette er noe arbeidstedet har som krav. Turen er kun informert om muntlig. Jobbtur er en belønning grunnet overskudd sist år. Har de lov til å ekskludere ansatte på denne måten?

Les mer

Det er ikke nok ansatte til å dekke grunnbemanningen i turnus

28. sep 2021 · spørsmål

Jeg jobber ved en sykehusavdeling som sykepleier. Arbeider nå med turnus, og ser at avdelingen ikke har faste ansatte nok for å dekke opp grunnbemanningen i turnus. Vi trenger minst 33 ansatte for å få helgeturnusen til å gå opp, og har per i dag 26. Uansett hvordan vi snur og vender på det, vil det være et varig behov for å leie inn ekstra hver helg + noen ukedager. Vil ikke dette være planlagt overtid? Dette kan da umulig være lov.

Les mer