Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Betalt overtid for pålagte møter med AAP

20. jun 2022 · spørsmål

Eg jobbar 80%, og har 20% arbeidsavklaring/sjukmeldt. Det er kveldsmøte o.l. i bedrifta. Har eg rett på overtidsbetalt når eg deltar på desse? Har til no ikkje ført opp ein time kveldsmøte på timelista eller meldekort, då eg ville mista AAP for å ha overstige 80%. Det er pålagde møter på ein time her og der. Det er blitt til mange etterkvart. Vanlegvis leverer vi overtidslistene no/kvar sjette månad.

Les mer

Arbeidsgiver nekter å utbetale lønn

20. jun 2022 · spørsmål

Jeg jobbet som kontormedarbeider i en bedrift, som driver med takarbeid. Jeg jobbet også her i fjor, og fikk kontrakt ut sesongen. Jeg fikk beskjed fra eieren av bedriften at jeg skal få fast kontrakt etter sesongen er over. Det vil si at kontrakten min blir fast istedenfor sesongbasert, men at jeg skal ikke få lønn hver måned og at jeg skal få lønn bare når sesongen starter. Jeg fikk aldri kontrakt. Men jeg jobbet noe på starten av året før sesong start. Han nekter å betale lønn for det!

Les mer

Oppgitt svangerskapspermisjon i sluttattest

20. jun 2022 · spørsmål

Har arbeidsgiver rett til å inkludere svangerskapspermisjon i en enkel sluttattest? Jobbet i en kommunal stilling i to år, hvor jeg var ute i svangerskapspermisjon i seks måneder. Hadde ellers ingen fravær knyttet til svangerskapet, og sa opp stillingen frivillig fire måneder etter endt svangerskapspermisjon. I sluttattesten som jeg mottok fra arbeidsgiver står det spesifisert: "navn navnesen hadde permisjon fra stilling som x fra dato til dato".

Emne:
Les mer

Lønn tilsvarende stillingsprosenten i kontrakten

20. jun 2022 · spørsmål

Jeg startet i en kontraktfestet 50%-stilling i oppvasken på et hotell i april. Siden da har jeg måtte mase på å bli satt opp på vakter. Jeg får heller aldri mer enn maks 15 timer per uke. Har jeg ikke da krav på 18,75 timer? Og å få betalt for dem dersom de ikke klarer å gi meg nok vakter? Etter jeg fikk siste lønnslipp sendte jeg en melding til direktøren. Han påsto at det stemte. Men det er jo for lavt med 59,62 t for mai? Er det ikke? Hva gjør jeg? Er lei av å mase.

Les mer

Medlemskap i folketrygden

20. jun 2022 · spørsmål

Jeg jobber i utlandet cirka 5 måneder i året. NAV har bekreftet at jeg pliktig medlemskap i folketrygden, selv om jeg jobber i utlandet. Dette medlemskapet gjelder imidlertid kun om jeg er i Norge mer enn 6 måneder i året. Resten av året har jeg kortere utenlandsopphold, slik at jeg totalt er cirka 7 måneder i utlandet. Likevel kommer nesten all inntekt fra mitt norske enkeltpersonforetak, og jeg får ikke pensjon/helserettigheter i noe annet land. Må jeg søke frivillig medlemskap i folketrygden? NAV unngår temaet.

Les mer

Rett på betalt overtid ved sykemelding

20. jun 2022 · spørsmål

Jeg ble 20 % sykemeldt. Ettersom jeg følte meg fin, gikk jeg på jobb. Etter en uke ut i "sykemeldingen" ba jeg om å bli friskmeldt og få fjernet sykemeldingen. Jeg jobbet overtid noen dager, etter jeg hadde bedt om at sykemeldingen ble fjernet. Har jeg rett på betalt overtid? Jeg jobbet fulle uker på 37,5 time + flere timer ekstra.

Les mer

Feriepenger fra tidligere arbeidsgiver

17. jun 2022 · spørsmål

Jeg er ferdig med jobben min i mars 2021. Har tidligere firmaet mitt ansvar å betale feriepenger i juni 2022 for den perioden?

Les mer

Fast ansatte har kortere arbeidsdag enn vikarer

17. jun 2022 · spørsmål

Vi er vikarer utleid til et selskap. Der jobber vi side om side med fast ansatte med helt like arbeidsoppgaver. Gjennom sommeren har fast ansatte 30 min kortere arbeidsdag. Summert over perioden utgjør det 37,5 timer. Altså en ferieuke. Dette er et gode vi vikarer ikke har. I tillegg tjener fast ansatte bedre i samme stilling. Vi mener dette strider med aml. § 14-12. Hvilke rettigheter har vi til likebehandling? Har vi rett på høyere lønn, evt. erstatning av differansen i lønn?

Les mer

Kan man si opp en som er sykemeldt?

14. jun 2022 · spørsmål

Vi ansatte en person den 24/3-22 med prøvetid på 3 mnd. Innser ganske tidlig at hen ikke er nok faglig dyktig. Tok en samtale med hen for å gi veiledning og en advarsel 25/4 i håp om forbedring. Ser etter et par uker at her trengs mer utdanning og tenker på å gi oppsigelse, men velger å vente med info om drøftingsmøte til etter pinsen. 2/6 blir hen sykemeldt, og det ser ut som at hen ikke kommer tilbake på lenge. Kan oppsigelse gis nå i slutten av prøveperioden selv om om hen ble sykemeldt?

Les mer

Bedrift har halvert utbetalinger

08. jun 2022 · spørsmål

Jeg jobber som selvstendig næringsdrivende på oppdrag fra et transportfirma. For 2 måneder siden ble utbetalingen halvert uten at jeg hadde fått noen varsel om dette. Det står i kontrakten at dette skal varsles 1 måned før. Jeg har nå sagt opp jobben med 3 måneder oppsigelse. Oppdragsgiver holder nå tilbake hele beløpet jeg skulle hatt utbetalt. Er dette kontraktsbrudd, og kan jeg nekte å utføre oppdrag i oppsigelsestiden uten å bli erstatningspliktig ?

Les mer