Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Barnevernet betaler for lite lønn til tilsynsfører

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg er tilsynsfører for Barnevernet. Vi har skrevet kontrakt om at tidsbruk er inntil 7 timer som inkluderer: Gjennomføring, rapportskriving og kjøretur tur/retur. Godtgjøring for oppdraget er 300,- pr time. Så hendte det at Barnevernet hadde behov for at jeg skulle reise tur/retur med tilsyn som varte i til sammen 21 timer, helg. Etterpå sa de at jeg bare fikk betalt 2500,- fordi det var deres satser for helgejobbing. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Lov om innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå

10. mar 2023 · spørsmål

Kan man som ansatt i eget AS (eneste ansatte) leie seg ut til andre firmaer i egen bransje i henhold til den nye loven i arbeidsmiljølovens regler om innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak? Lovendringen trer i kraft 1. april 2023. Som sagt jeg driver ikke kun med utleie, men har også egne oppdrag. Men vil det være noen begrensninger for min utleie, eller gjelder dette kun bemanningsbyråer?

Les mer

Uenighet om overtidsbetaling

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg jobber 100 % i en bedrift, og er i dialog ang føring av overtidssats på arbeid. Jeg har ført 100 % overtid, for ett utkall på jobb, som er etter kl 21 på kvelden. Her mener arbeidsplassen, at jeg må jobbe 5t 50 % før jeg kan føre 100 %. Jeg jobber normalt 08:00 til 16:00, men vi har noen ganger utkall på kveld/helg. Hva er det riktige her? Skal det føres 50 %, eller skal det føres 100 % ved utkall etter kl 21 på kvelden (jeg reiste på jobb ca 21:30 den kvelden, og jobbet til ca 01:00).

Les mer

Beregning av oppsigelsestid

10. mar 2023 · spørsmål

Lurer litt på det angående oppsigelse. Om jeg sier opp i dag den 1. mars, vil oppsigelsen gjelde fra og med i dag slik at siste arbeidsdag blir 31. mars eller blir det andre rammer?

Les mer

Ferieavvikling i oppsigelsestiden

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg lurte på om jeg som arbeidstaker har lov til å kreve å få tatt ut ferien min nå i oppsigelsestiden min? Jeg jobber bare en liten prosent og har vakt en uke om gangen. Jeg har nå to måneder igjen. Så to, en ukers vakt igjen. Og lurte da på om man kan kreve ferie på de to vaktene.

Les mer

Skatt når man har amerikansk arbeidsgiver

10. mar 2023 · spørsmål

Hvis man er bosatt i Norge med oppholdstillatelse, men har amerikansk statsborgerskap og blir ansatt av et amerikansk firma over nett (men forblir bosatt i Norge), er man både skattepliktig i USA og Norge?

Les mer

Arbeidsgiver vil ikke betale for overtid

10. mar 2023 · spørsmål

Har jobbet 15 år på et trykkeri. Mars 2020 ble arbeidspresset høyt. Jeg var avdelingsleder, designer, styremedlem, tillitsvalgt, selger og kundebehandler. I 2020 jobbet jeg 3 mnd på 2-dag og natt. Og ble syk. Under sykemld jobbet jeg 120 t over, og da jeg fikk kontor ved kundeinngang sa jeg da opp. Da hadde jeg 215 overtidstimer til gode, uten de 120 under sykemld. Og han nekter meg disse. Fagforbundet har valgt å ikke ta saken videre, da det KAN gå utover meg. Men jeg sliter fortsatt grunnet dette. Råd?

Les mer

Ferie i oppsigelsestid

10. mar 2023 · spørsmål

Avdelingen (butikken) jeg jobber i som butikksjef er under avvikling og alle ansatte er dermed sagt opp. Jeg har 3 mnd oppsigelse og har så langt i 2023, tatt ut 2/5 uker i ferie. Arbeidsgiver trekker vanligvis alle ukene ferie (5 uker) i juli, så man kun får feriepenger for foregående år og ingen lønn for juli. Har de retten til å: 1. Trekke meg i lønn for ferie allerede avviklet i 2023. 2. Tvangs-avvikle resterende ferie i oppsigelsestiden min og trekke meg ytterligere 3 uker?

Les mer

Er statsforetak underlagt forvaltningsloven?

10. mar 2023 · spørsmål

Stemmer det at statsforetak ikke er underlagt forvaltningsloven og derfor ikke trenger å gi partsinnsyn i utvidede søkerlister og vedtak for innstilling i tilsettingssaker, når søkere er sakspart og privatperson? Hvilke rettigheter har jeg egentlig for utredning og klageadgang, når de mener de ikke er underlagt forvaltningsloven?

Emne:
Les mer

Permisjon i bedrift som skal avvikles

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg er i foreldrepermisjon. Bedriften jeg jobber i skal avvikles. Vil det også ved avvikling være slik at min oppsigelsestid først begynner å løpe når foreldrepermisjonen er over?

Les mer

Kan man jobbe litt som sykemeldt?

10. mar 2023 · spørsmål

En arbeidstaker er 100 % sykemeldt. Kan en representant av en arbeidsgiver allikevel avtale med en arbeidstaker om å jobbe? F.eks 10 timer ila 2 måneder? Det for å avlaste representanten med arbeidsoppgaver. Det er her ikke snakk om tilrettelegging av arbeid ift sykemeldinga.

Les mer

Kan man kjøpe ting via firma når man er ufør?

10. mar 2023 · spørsmål

En bekjent (A) eier og er daglig leder i et aksjeselskap som leier ut sine tjenester (som A personlig utfører) til et større selskap. Samtidig går A på uføretrygd og tar ikke ut lønn. A kjøper derimot gjenstander til seg selv på firmaet som en form for godtgjørelse. Er dette tillatt og vil selskapet som kjøper tjenester av A sitt firma kunne bli skadelidende på noe vis?

Les mer

Hvordan melder man skattemessig flytting til utlandet?

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg skal flytte til Guinea. Jeg har fått meg jobb der og starter den 12. Mai. På grunn av dette kommer jeg til melde utflytting fra Norge, så jeg kommer ikke til ha en adresse i Norge. For å unngå å betale skatt her i Norge er det nok å melde utflytting eller er det noe mer som jeg må gjøre? Jeg prøvd å snakke med Skatteetaten om dette. De sa ikke at jeg må gjøre noe mer, det eneste de gjorde var å sende meg en link der jeg kan melde om utflytting.

Les mer

Jobbet overtid som sykemeldt

22. feb 2023 · spørsmål

Dersom man er sykemeldt 100 %, men velger i enighet med dagligleder å prøve å jobbe litt tilrettelagt i arbeidsgiverperioden og uheldigvis havner på overtid (ikke pålagt). Har man da krav på overtidsbetaling?

Les mer

Bilderettigheter

22. feb 2023 · spørsmål

Vi er en bedrift hvor det brukes bilder i forbindelse med presentasjoner internt men også eksternt ut mot kunder. Vi har ingen retningslinjer for bruk av bilder og folk bruker som regel det de liker, om det så ligger på Google og er beskyttet av opphavsretten. Folks oppfatning er ofte at intern bruk er OK. Vi vil nå øke bevisstheten rundt bruk av bilder og bilderettigheter og lurer på om dere kan si noe om gjeldende regler eller evt. gi oss noen linker med god informasjon.

Emne:
Les mer

Hva er oppsigelsestiden?

22. feb 2023 · spørsmål

Har en venninne som har jobbet i samme jobb siden mars 2021. Hun leverte oppsigelse datert 02.12-22, hun har i samtale med leder oppfattet at hun hadde 2 mnd oppsigelse. Datoen på oppsigelsen begynner den i utgangspunkt å løpe 01.01-2023, og hun har dermed skrevet «siste arbeidsdag blir da 28. februar 2022». Hun har nå funnet ut at oppsigelsestiden er på 1 mnd bare. Siden hun skrev denne datoen, stemmer det at oppsigelsen ikke begynner å løpe før 01.02-2023, eller betyr det at hun er ferdig?

Les mer

Avspasere fleksitid i oppsigelsestiden

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg er ansatt med særskilt avhengig stilling og har sagt opp. De siste tre ukene skal jeg å ta fri og ønsker da å benytte mine fleksitimer i tillegg til noen dager overskytende ferie fra i fjor. Jeg jobber mye og kan ikke redusere arbeidstiden frem til siste arbeidsdag da jeg har et ansvar ingen andre står klar til å ta over. Innen jeg slutter kommer til jeg derfor å ha totalt rundt 250-300 fleksitimer. Har jeg krav på å få ta fleksitimene som avspasering siste tiden?

Les mer

Redd for å måtte skatte av feriepengene

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg jobbet som vikar en periode i en jobb nå nylig. Kontrakten min gikk ut 31.12.22 som også er lønningsdag for den jobben. Jeg fikk vite 3. juledag at de ikke skulle skrive ny kontrakt med meg som betyr at jeg egentlig skulle ha feriepenger 31.12.22, de sa 03.01.23 at jeg skal få de 31.01.23. Dette betyr at jeg ikke får de i opptjeningsåret, som sier at jeg ikke skal skatte av disse pengene. Hvis jeg plutselig må skatte av disse pengene, betyr det at jeg kan be de fikse dette?

Les mer

Uføretrygd og investering i aksjer og fond

22. feb 2023 · spørsmål

Jeg er fortiden ufør. Lurer på om investering i aksjer/fond påvirker/få redusert min uførepensjon? Gevinst fra aksjer og fond regnes som kapitalinntekt, skal ikke påvirke uførepensjon så lenge man jobber ikke aktiv med dette som for eksempel day trader. Investerer man i aksjer og fond og pengene plasseres i aksjesparekonto, vil da gevinsten beskattes ikke før man tar ut selve gevinsten og da vil dette beskattes som inntektskapital og påvirker ikke uførepensjon. Er dette korrekt?

Les mer

AS som kjøper opp enkeltpersonforetak

22. feb 2023 · spørsmål

Om man driver som håndverker gjennom ENK, hvordan kan et AS kjøpe denne virksomheten for å overta garantiansvar etc. på utførte oppdrag? Må ENKet avvikles og det skrives en form for protokoll?

Les mer