Barn og foreldre

Lurer du på noe om barns rettigheter, foreldrerett, barnebidrag eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om barns rettigheter, foreldrerett, barnebidrag eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Samvær for spedbarn

28. sep 2023 · spørsmål

Barnefar flyttet fra meg og barnet ca. 3 uker etter at vi kom hjem fra sykehuset. Barnet er nå 3 måneder. Barnet bor her hos meg da adressen til barnet var her i utgangspunktet. Jeg har den daglige omsorgen. Barnefar truer meg med rettssak annenhver uke. Han ønsker overnatting hver helg og at barnet skal flytte til han når min permisjon er ferdig og hans starter. Dette innebærer at barnet blir fratatt sin hovedomsorgsperson som 7 måneder gammel. I tillegg krever far å fordele omsorgen 50/50 i august.

Les mer

Kan far nekte mor å flytte til en annen kommune?

28. sep 2023 · spørsmål

Mor vil flytte til en annen kommune da hun har barnet 100% . Far har barnet kun noen timer annenhver helg. Mor vil gjerne at barnet skal overnatte de helgen far har samvær, men grunnet fars samboer vil ikke barnet overnatte. Far mener det er bare tull fra barnet, men godtar det så lenge mor og barnet bor i samme kommune. Far nekter mor og barnet å flytte og vil ha omsorgen for barnet. Far har nekta å betale barnebidrag og har ingen jobb nå. Kan far nekte mor å flytte? Kan han nekte å betale barnebidrag?

Les mer

Klær og utstyr til samværsforelder

28. sep 2023 · spørsmål

Mor er bostedsforelder/bidragsmottaker og har barna 65-70%. Det er høyt konfliktnivå mellom mor og far. Far krever nye klær til hver sesong, og de skal ikke være brukt fra før. Han krever full egen garderobe med tre sett klær per barn fra innerst til ytterst, tre par forskjellige sko samt skiklær og vinterjakker. Mor mottar krav på krav om klær som trengs nytt, får ingenting i retur. Kroner 100.000,- på 1 år i klær og utsyr. Kan far kreve dette? Kan mor kreve å få klærne tilbake? Hvordan kan mor evnt gå fram for å endre dette?

Les mer

Hvem har rett til informasjon fra barnevernet?

22. sep 2023 · spørsmål

Jeg lurer på hva jeg har/kan ha rett til. Han jeg er gift med har to barn fra før og vi har to felles, alle barna er under barnevernet men jeg blir nektet informasjon ang de to andre barnene. Har jeg noe rett til å vite ang dem da jeg blir regnet som en forsørger og barna bor hos far 50/50. Og hva kan vi eller barnefar gjøre iht til at barnemor bryter kontrakter/ foreldresamarbeidsavtaler som er skrevet hos familievernkontoret?

Les mer

Far har ikke råd til samvær

21. sep 2023 · spørsmål

Barnet (8) skal være hos far i julen, vi har annenhver ferie hver. Far sier hele tiden at han ikke har penger til samvær. Han sender også bilde av dette til mor. Far hadde verken råd til samvær forrige sommer eller denne sommeren, heller ikke i høstferien for å besøke/få besøk av barnet. Hva gjør jeg? Er det riktig at jeg skal sende barnet til far som har så utstabil økonomi?

Les mer

Fars forsørgerforpliktelser

21. sep 2023 · spørsmål

Jeg og min mann flyttet fra hverandre i mai i fjor og er nå skilt. Han flyttet inn i en leilighet i mai i fjor, jeg kjøpte et hus hvor det var plass til meg og våre tre barn/ungdommer. De var da 16., 19. og 21. år. De har etter enighet bodd 100% hos meg. Han har betalt kr 5.500 i mnd i «kostpenger» ettersom de er studenter og jeg har alle kostnadene. Nå vil han ikke betale lenger ettersom vår yngste er fylt 18 år. Han har ett år igjen av videregående. Hvilke rettigheter har jeg og ungdommene?

Les mer

Hvem kan kreve å avklare farskap?

21. sep 2023 · spørsmål

I forhold til rett på arv og tvil om rettmessig farskap. Er det kun barnet selv eller biologisk mor som kan utføre/kreve dna-test for å avklare farskap, etter den påståtte fars død? Det foreligger erklæring/underskrift på farskap.

Les mer

Jeg tror ikke jeg er biologisk far til min voksne datter.

21. sep 2023 · spørsmål

Jeg har en datter på 30 år. Jeg tror at jeg ikke er biologisk far og at moren oppga feil far, antagelig med overlegg. Ved barnets treårsalder ble jeg av moren anklaget og rettslig forfulgt for seksuell misbruk av min datter. Saken endte med forlik i min favør med utvidet samvær til meg, det var en fiktiv anklage som har påvirket mitt og min families liv i svært stor grad. Mor er i dag psykisk syk. Kan jeg få tilbakebetalt barnebidrag? Finnes andre muligheter for oppreisning?

Les mer

Fastslå farskap

08. sep 2023 · spørsmål

Jeg er 53 år gammel og har nettopp funnet min biologiske far. Han er italiensk og bor i Italia. Jeg ønsker å få fastslått farskap. Hvordan er denne prosessen?

Les mer

Kan en 16 åring bestemme bosted?

08. sep 2023 · spørsmål

Vi har en ungdom i arbeidet vårt som har skilte foreldre. Hun ønsker ikke å bo hos far. Har hun rett på å bestemme selv når hun nå er 16 år?

Les mer

Rett til opplysninger om barnet etter adopsjon

08. sep 2023 · spørsmål

Har en dame rett til å få vite om barnet hun fødte og adopterte bort har dødd?

Les mer

Uenighet om hvem som skal ha pass hos seg

01. sep 2023 · spørsmål

Det er en stor uenighet her vedr. hvor passene til barna skal oppbevares. Barna har fast bosted hos mor, og far har samvær. Nå er passene oppbevart for tiden hos mor. Mor mener at passene skal oppbevares hos henne, mens far mener de skal oppbevares hos han, og vil mor skal sende disse med barna neste gang de skal på samvær til han. Han "truer" med advokatbrev om mor ikke godtar dette. Er det noe svar på dette?

Les mer

Samvær med far går ut over nattesøvn

01. sep 2023 · spørsmål

Faren til barnet (14 år) har en annenhver helg samvær (etter dom). Han tar barnet på andre side av Norge nesten hver samvær - de kjører fred. kveld og tilbake på søn. ofte midt på natten. Siste samværet kom far ikke tilbake og ba kjæresten sin å kjøre barnet (uten info til mor). De kjørte hele natten og kom hjem til hun ca kl 04 (barnet måtte gå fra bilen til seng, da så på tid på telefon) .Han sto opp kl 07 og gikk til ung.skole. Faren vil ikke høre på barnet. Hva kan vi gjøre her?

Les mer

Har barnefar rett til å bli med barnet til legen?

24. aug 2023 · spørsmål

Vi har delt foreldre ansvar, hvor jeg har barnet 70%. Når barnet skal til legen osv, har barnefar krav på å enten bli med barnet til legen med meg, eller følge barnet alene? Dette skjer jo i min tid med barnet, ikke i samværstiden og jeg ønsker helst å følge barnet alene og informere barnefar etterpå. Men har han krav til å kunne bli med på disse timene som ikke falle inn i hans samværs timer?

Les mer

Kan barn tvinges til samvær?

24. aug 2023 · spørsmål

Jeg har en sønn på 11år som bor hos meg 100% etter at far ble meldt til barnevern. Saken er nå avsluttet. Min sønn vil ikke til far da far har vært «hardhendt», veldig streng, vasket munnen hans med såpe, låst han inne osv. Far nekter på det meste. Jeg velger å ikke tvinge han, da han er tydelig redd og blir uvell om far sender meldinger, eller dukker opp på aktiviteter. Har samværsavtale på at sønnen min bor 100% hos meg. Ikke delt bosted. Kan gutten tvinges til samvær om han nekter?

Les mer

Tap av trygderettigheter

24. aug 2023 · spørsmål

Jeg har bodd i Brasil siden jeg fullførte utdanningen min i Australia. Dersom jeg ikke flytter tilbake til Norge vil jeg snart miste medlemskapet i folketrygden. Jeg har forstått at det for eksempel tar opp til 5 år før man igjen har rett til uføretrygd etter at man har fått tilbake medlemskapet ved tilbakeflytting. Tar det 5 år å opparbeide seg goder som «gratis» helsehjelp/sykehus besøk og engangsstønad/foreldrepenger?

Les mer

Arverett etter stefar

22. aug 2023 · spørsmål

Mor og far er gift med felles barn. I tillegg har mor særkullsbarn som har vokst opp med stefar, men som ikke er adoptert. Har da særkullsbarnet noen rett til arv fra stefar som hun har vokst opp med som sin far?

Les mer

Avtale om barnebidrag

14. aug 2023 · spørsmål

Hvordan kan vi skrive en private avtale om barnebidrag med 50% på hver?

Les mer

Kan en 17 åring flytte ut uten foreldrenes godkjennelse?

14. aug 2023 · spørsmål

Min sønn på 17 år har en kjæreste i samme alder, som bor med sin far og lillesøster på 13. Hun har det vanskelig hjemme med en far som er kontrollerende og har en muligens litt psykopatisk måte å oppfostre sine to døtre på. Mor har flyttet ut grunnet situasjonen og far har fullt ansvar. Kjæresten har fått nok av denne oppførselen som til tider er voldelig og manipulerende. Kan hun flytte hit til oss uten fars godkjennelse ?

Les mer

Mor holder igjen barn på samvær

03. aug 2023 · spørsmål

Far til to. Omsorg for jente i annen kommune. 1.5t unna. 2022 fattet BV (1) vedtak om at jente skulle bo hos far, med prøveperiode til jul 2022. Jente ytret ønske høst/vinter om å flytte til mor 2022, for å ta vare på mor. Jente ble i mai 2023 holdt tilbake fra mor. Bekymringsmld fra BV 2 ble sendt BV 1, BV 1 ser bort fra dette tross bekymring fra flere hold. Har ikke kontakt med mine barn. Og BV 1 henlegger sak tross bekymring fra BV 2. Hva gjør jeg? En meget fortvilende situasjon jeg står i.

Les mer