Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Oppsagt pga virksmhetsoverdragelse

10. sep 2020 · spørsmål

Min kone ble oppsagt av forrige arbeidsgiver da restauranten ble solgt. Vi syntes det var urimelig da vi mener at dette er en virksomhetsoverdragelse, så vi tok kontakt med Jussformidlingen som har hjulpet oss. De nye eierne sier at de har endret/pusset opp restauranten og at de serverer annen mat der nå (før asiatisk mat, nå kinesisk) slik at dette ikke er en virksomhetsoverdragelse. Hvis vi skal komme oss videre må vi ta saken for Tingretten og det kan bli dyrt. Hva skal vi gjøre?

Les mer

Timelisten endret, men ikke kontrakt

10. sep 2020 · spørsmål

Har kontrakt fra ifjor der det står at det er normallønn under kjøring. Dette vart tatt bort på vår timeliste i jan/feb, men kontrakten er ikkje endret. Fekk ingen endringskontrakt. Er da kontrakten gyldig?

Les mer

Får ikke feriepenger på honorar

10. sep 2020 · spørsmål

I 2019 var jeg ekstern medlem som professor i to ulike bedømmelseskomiteer ved to av landets universiteter. I juni i år mottok jeg feriepenger kun for det ene oppdraget. Jeg ble fortalt at de ikke betaler feriepenger på honorar i forbindelse med bedømmelseskomiteer da "dette er en enkeltsum som er inklusive alt". I kontrakten står det imidlertid at arbeidet behandles som lønnsinntekt og at godtgjørelsen derfor ikke utbetales som næringsinntekt. Har jeg krav på feriepenger på lønnsinntekt?

Les mer

Får hverken AAP eller uføretrygd

04. sep 2020 · spørsmål

Jeg har vært på arbeidsavklaringspenger i fire år. Nå har min lege søkt om uføretrygd. Nav sier at jeg etter fire år må vente et år uten rett til arbeidsavklaringspenger. Jeg har også fått avslag på uføretrygd. Jeg har fra januar 2020 ikke hatt rett på arbeidsavklaringspenger og heller ikke fått uføretrygd. Jeg har vært uten inntekt og noe støtte av NAV i snart et år. Jeg sliter med faktura og livsopphold. Har jeg ikke rett på noe støtte?

Les mer

Opplever at salgsinformasjon er feil

25. aug 2020 · spørsmål

Jeg jobber som selger hos et firma som selger strøm. Lederne i firma har bevisst gitt oss feilinformasjon angående produktet vi selger slik at vi kan si det videre til kunden. Jeg har kontakten strømleverandøren for å sjekke om informasjonen vi hadde fått var riktig, men de hadde aldri hørt om det. Og dette er for at kundene skal stole på oss og produktet. Jeg føler dette er ulovlig.

Emne:
Les mer

Trygderettigheter når man starter eget firma

24. aug 2020 · spørsmål

Det gjelder trygderettigheter. Har jobb i et privat firma, men tenker å bygge opp en kunstbedrift på sikt. Jeg må opparbeide meg nettverk av gallerier, før det kan gå bra økonomisk. Før det er det for det meste utlegg. Men det er et lite dilemma, om man ikke har eget foretak, blir man ikke tatt seriøst. Så derfor har jeg startet et foretak, som skal opparbeides, imens jeg jobber, en stund. Kan jeg miste mine trygderettigheter/ledighetstrygd, om jeg mister jobben, når jeg har foretak?

Les mer

Trenger advokathjelp etter oppsigelse

24. aug 2020 · spørsmål

I need a free legal advice, It’s regarding the termination of my work contract and I believe my employer has violated my rights.

Les mer

Får ikke sykepenger som nyansatt

24. aug 2020 · spørsmål

Vart ansatt i mars på et hotell. Men pga corona vart det ikke noe før 30. juni. Da hadde arbeidsgiver fått til at jeg skulle jobbe på tiltak, altså at NAV skulle dekke 40 % av lønnsutgiftene pga coronaen. Men så vært æ sjuk og blei sykemeldt etter 9 dager pga betennelser i kroppen. Og nå får jeg ikkje sykepenger fra arbeidsgiver, kun vanlig lønn for 9 dager! Hvem skal da betale resten? Dæm meine at æ ikkje har krav på fra dæm at di skal betale di første 16 dagene!

Les mer

Må gå ned i stilling eller bli oppsagt

24. aug 2020 · spørsmål

Jeg er permittert fra min 100 % stilling som butikkmedarbeider. Jeg har fått beskjed om at jeg enten kan komme tilbake i en 50 % stilling, eller bli sagt opp, da de ikke lenger har behov for en 100 % stilling. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Norsk ENK når man bor i Sverige

24. aug 2020 · spørsmål

Er norsk statsborger, bodd i Norge hele mitt voksne liv. Familiære grunner medfører flytting tilbake til Sverige nå. Solgt boligen, solgt aksjene i bedriften min. Mine voksne barn blir igjen her. I Sverige har jeg mor og søster. Er optiker og ønsker følgende: å ta optikeroppdrag i Norge mens jeg bor i Sverige. I en periode maks 25 % grunnet ønske om friår. Deretter 75 % eller mer. Det fins optikervikarbyrå som rekrutterer, men jeg ønsker drive selv. Kan jeg gjøre dette via ENK i Norge?

Emne:
Les mer

Trygderettigheter i Norge etter utenlandsopphold

24. aug 2020 · spørsmål

Har flyttet utenlands pga jobb, men eier en bolig i Norge. Har bodd utenlands mer eller mindre siden 2010 og flyttet mye rundt da jeg jobber med leteborings-virksomhet. Har bodd i både Afrika og Asia. Skatt er betalt av arbeidsgiver til det landet jeg har jobbet i. Hvilke rettigheter sitter jeg igjen med? Har jeg noe pensjon? Helsehjelp? Eller er jeg litt "akterutseilt"? Har planer om å flytte til Norge og jobbe noen år på slutten av karrièren. Er midt i 50-årene nå.

Les mer

Oppsagt pga vaktbytte

24. aug 2020 · spørsmål

Jeg er vikar på ett omsorgsenter, like før ferien fikk jeg beskjed om at jeg skulle jobbe 100 %, så derfor takket jeg nei til annet arbeid. Men så slutten sjefen og en ny sjef startet, og dermed fikk jeg ikke jobbet 100 % allikevel. Jeg fikk tilbud om 100 % i to uker hos en annen arbeidsgiver og dermed byttet jeg vekk de 6 vaktene jeg hadde de to vekene hos sykehjemmet (vi har lov og bytte vakter). Såg brukeren min var deaktivert, og spurte sjefen om hvorfor, så sa hun jeg har sparken pga dette.

Les mer

Kan man gå fra uføretrygd til jobb?

24. aug 2020 · spørsmål

Jeg vil få litt informasjon om man kan gå fra uføretrygden til fast jobb og hva er konsekvenser for dette. Jeg fikk ingen svar for dette.

Les mer

Ønsker å avspasere hele dager

24. aug 2020 · spørsmål

På min arbeidsplass er det helgevakter, hel arbeidsdag på lørdag og 3-timers på søndag. Det er to helge-dager i måneden per ansatt og akkurat den delen er uproblematisk, men alle helge-timene som jobbes inn kompenseres med at man kutter av en time her og der på hverdagsvaktene, i stedet for at man kan ta ut dette i en fridag eller lignende. Problemer er at det oppleves totalt som om jeg får mindre fri, da de timene jeg kan gå tidlig enkelte dager ikke gagner meg, er det mulig å gjøre med dette?

Les mer

Arbeidsmiljøloven og små bedrifter

24. aug 2020 · spørsmål

Er det en prosentsats på hvor mye du må eie i et firma før du må ta hensyn til arbeidsmiljøloven ? Tenker antall timer mann jobber som en deleier.

Les mer

Får ikke feriepenger med sluttoppgjøret

24. aug 2020 · spørsmål

Jeg skal slutte i jobben min 31.08 2020, men får beskjed fra arbeidsgiver at jeg ikke kan få det før neste i september mnd fra arbeidsgiver. Det er dessverre ikke mulig for den ansatte som skal slutte å velge når feriepengene skal utbetales. Firmaet har som policy at sluttoppgjør utbetales måneden etter den ansatte har sluttet. I dette tilfelle vil det være i september for meg.

Les mer

I økonomisk knipe etter salg av bakeri

24. aug 2020 · spørsmål

Dreiv ett bakeri. Ny eier tok over da jeg flyttet til annet fylke. Vi var i møte i banken så alt skulle over på ny eier. Lån og alt som var. Jeg visste ikke det var 1 ekstra ark vi måtte skrive under på da jeg er 23 år og aldri hatt ett bakeri før. Banken opplyste heller ikke om dette. Det endte med att jeg måtte ta opp 100 000 i privatlån for og komme ut av knipa. Alt med ny eier har vært rot. Han kjøpte firmabil og satt det på firmaet og slo det konkurs. Er det noe jeg kan gjøre?

Emne:
Les mer

Får ikke avspasere eller overtidsbetalt

24. aug 2020 · spørsmål

Jeg jobber som kranbilsjåfør, og har såkalt flatlønn. Vi får ikke overtidsbetalt utover 8 timer, bare vanlig timesbetalt, ingenting ekstra. Ikke avspasering, ikke overtidstillegg, bare vanlig timebetalt. Er dette lovlig?

Les mer

Sykepenger etter oppsigelse

24. aug 2020 · spørsmål

Har sagt opp jobben med siste virkedag i september. Jeg er nå sykemeldt pga brukket arm, og kan ikke utføre jobben. Om jeg er sykemeldt lenger en september, vil jeg fortsette å motta sykepenger, selv om arbeidsforholdet er avsluttet?

Les mer

Arbeidsavtale ved virksomhetsoverdragelse

24. aug 2020 · spørsmål

Har et spørsmål angående lønn. Bedriften jeg arbeider for fikk nye eiere (virksomhetsoverdragelse). Jeg ble tilbudt høyere lønn (muntlig avtale), men ingen andre betingelser ble nevnt. Fikk ingen ny arbeidskontrakt, de hadde ikke tid. Når arbeidet er ferdig, trekker de meg i lønn for lunsj (hadde ofte bare 10 min pause) og fikk ikke overtidsbetaling. I avtale med tidligere eier, fikk jeg betalt for lunsj og overtid, da jeg er tilgjengelig for bedriften hele tiden. Hvilke rettigheter har jeg her?

Les mer