Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Beholde AAP i utlandet

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg er 52 år å har fast jobb i Norge. Jobber 60 % og får 40 % AAP. Det ser ut som jeg får redusert uføre 40 %. Jeg har leilighet i Tyrkia og lurer på viss jeg slutter å jobbe og selger leiligheten min i Oslo og flytter permanent til Tyrkia. Hva bør jeg tenke på ift folketrygden, pensjon osv.

Les mer

Arbeidsgiver vil sette meg ned i lønn

18. jan 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver vil sette meg ned i lønn. Jeg har nå jobbet på samme arbeidsplass i 15 år. Etter som årene har gått har jeg fått bedre stilling og selvfølgelig bedre lønn. Det som nå har blitt problemet er at firma har blitt kjøpt opp for 2 år siden. De skal nå flytte arbeidsplassen og ha inn sine egne ledere. Jeg får bli med på flyttelasset, men må da godta ny stilling og det er ingen lederstilling og må da godta kraftig lønnskutt. Vi snakker 240 000,- i kutt. Har de lov til dette? Hva gjør jeg?

Les mer

Hvor skatter man ved arbeid offshore?

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg jobber i et norsk selskap innen subsea/offshore og har arbeidsopphold på båt. Ved opphold over 182 dager i et kalenderår (ikke sammenhengende), vil dette da regnes som opphold i utland over 182 dager? Tenker da i forhold til skatt.

Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie?

18. jan 2022 · spørsmål

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie i gitte perioder og kun hele uker? Eks. Avvikling ferie 3 uker sammenhengende 1. juni-30 sept. 1 uke høst 30. sept.-30 nov. 1 uke vinter 1. Jan. - 31. mars. Gis ikke tillatelse til å dele uker eller ta enkeltdager. Heller ikke utenom fastsatte datoer.

Les mer

Arbeidsgiver krever søknad om permisjon

18. jan 2022 · spørsmål

Har en fast stilling på 90 % (ansatt i 12 år). Har fått innvilget pleiepenger i 100 % fra 01.01.22 til slutten av juni 2022. Arbeidsgiver krever at jeg søker permisjon under pleiepengeperiode. De betaler lønn direkte til meg og får refundert fra Nav. Er dette en lovlig? Mister jeg noen rettigheter ? Hva hvis jeg blir syk under pleiepengeperiode?

Les mer

Saksøke universitet pga forsinket praksis

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg er en tannlegestudent. År 20/21 gikk jeg på siste året, men jeg strøk på en kjeveortopedi og pedodonti før jul. Jeg sendte en klage og ble oppringt av rådgiver og instituttsjef hvor de ba meg om å trekke klagen tilbake og å ta en konteeksamen isteden. Jeg trakk tilbake og tok konteeksamen og strøk. Men da sendte jeg inn en klage og bestod, men da har det gått 2 uker etter man har startet på eksterne praksis og jeg må gå om igjen. Kan jeg saksøke UiT?

Les mer

Hvor skal jeg skatte?

17. jan 2022 · spørsmål

Jeg bodde i fjor i Tyskland og jobbet et praktikum i seks måneder. Lønnen var lav, men jeg betalte uansett litt skatt, avgifter, og sykekassepenger. Nå har jeg fått en ny praktikantjobb i Sveits og tjener betydelig bedre. Hvor lenge jobben varer er litt avhengig av om kontrakten blir forlenget, men per dags dato så varer den ikke mer en et halvt år dette året. Jeg betaler skatt, er pliktig til ä betale sykeforsikring her osv. Men har lest at jeg er skattepliktig til Norge og ikke Sveits.

Les mer

Tilsetting av ny sentralbanksjef

14. jan 2022 · spørsmål

Eg har jobba i bank. Då fungerte hablitetsreglane slik at når sjefen var inhabil, så måtte saka bli handsama på eit høgare nivå. Underordna kunne då i tråd med lova ikkje vere sakshandsamarar. No er det slik at statsministeren har meldt seg inhabil i tilsettinga av sentralbanksjefen. Kan då hans underordna (ministrane) handsame saka - må ikkje den saka opp eit nivå - til Stortinget? Håper å kunne få ein kommentar til dette.

Emne:
Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker ferie i gitte perioder?

14. jan 2022 · spørsmål

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie i gitte perioder og kun hele uker? For eksempel avvikling av ferie tre uker sammenhengende 1. juni-30 sept. En uke på høsten 30. sept.-30 nov. En uke på vinteren 1. Jan. - 31. mars. Det gis ikke tillatelse til å dele uker eller ta enkeltdager. Dette er heller ikke tillatt utenom fastsatte datoer.

Les mer

Spredning av falske rykter på jobb

14. jan 2022 · spørsmål

Jeg har flere ganger i tre år blitt tatt inn på kontoret av sjefen min angående falske rykter om meg. To lærlinger ble også spurt om de visste noe om hva jeg gjorde på fritiden. Dette gjelder rusrykter, som ikke stemmer. Jeg har fått flere anklagelser og beskjeder om rykter som går rundt om meg fra sjefen uten å få navn på hvem som anklager. Jeg fortalte om at jeg hadde kontaktet fastlege, på grunn av det påvirket helsen min. Da spurte sjefen om hva jeg pratet med legen om på timen. Har arbeidsgiver noe med det å gjøre?

Les mer

Kan aksjonær kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

14. jan 2022 · spørsmål

I 2019 var jeg ansatt i et selskap som gikk konkurs under pandemien. Selskapet hadde svak likviditet og tidvis problemer med utbetaling av lønn, varekjøp på kreditt et cetera. I noen tilfeller bidro jeg med private utlegg i størrelsesorden Kr. 30 000,-, som forskuddsbetaling av råvarer. I en lang periode ble jeg ikke lønnet. Dette ble til slutt ordnet ved at ene aksjonær utbetalte meg direkte fra sin konto til meg som "forskudd på lønn". Kan han kreve at jeg signerer gjeldsbrev?

Les mer

Arkivering og innsyn i referat fra dialogmøte

12. jan 2022 · spørsmål

Etter dialogmøte med NAV, min arbeidsgiver og min lege ble det skrevet et referat av NAV-veileder. I det referatet er det beskrevet detaljert min sykdom, samt navnet på mitt behandlingssted. Dette referatet ble arkivert i min personalmappe på min arbeidsplass. Det er flere enn min nærmeste leder som har tilgang til min personalmappe. Dette gjelder blant annet ansatte på dokumentkontoret og i HR-avdeling. Jeg synes det er problematisk at disse opplysningene ligger såpass åpent. Er dette lovlig?

Emne:
Les mer

Rettigheter som tilkallingsvikar

12. jan 2022 · spørsmål

Jeg har stilling som tilkallingsvikar ved et bookingkontor i restaurantbransjen. Jeg er satt opp på planlagte vakter i januar, men har nå fått beskjed om at det ikke er behov allikevel på grunn av at mange av restaurantene er stengte
og vaktene er fjernet. Har ikke jeg krav på å jobbe det som er satt opp, eventuelt bli permittert med krav på lønn i lønnsperioden som arbeidsgiver er ansvarlig for?

Les mer

Redd for å varsle om farlige hendelser på jobb

11. jan 2022 · spørsmål

Sanksjoner ved varsling om kritikkverdige og potensielt livstruende hendelser på jobb. Leder og tillitsvalgt er venner. Hvor kan jeg henvende meg? Jeg er ganske redd.

Les mer

Arbeidsgiver har ikke nok jobb til å fylle stilling

06. jan 2022 · spørsmål

Jeg har en kontrakt på 37,5 timer per uke. Min arbeidsgiver sendte meg 3 beskjeder i løpet av desember at han ikke har jobb for meg. Det betyr at selv om jeg var tilgjengelig for å utføre jobb, var jeg hjemme. I tillegg brukte jeg privat bil i arbeidstiden å reise mellom kontoret og ulike prosjekter. Jeg fikk ikke heller penger fra arbeidsgiver på manglende arbeidsdager og bruk av privat bil i arbeidstiden. Jeg sendte en epost til sjefen med betalingskrav, ble det gjort riktig?

Les mer

Krav på bonus fram til sykemelding?

05. jan 2022 · spørsmål

Jeg ble 100% sykemeldt i september. Legen (og jeg) ønsket at jeg skulle prøve å jobbe litt hver dag. Dette gjorde jeg også fram til ny daglig leder startet en ukes tid etter at jeg ble sykemeldt. Jeg fikk arbeidsnekt. Ny daglig leder skulle overta min kontorplass, og ivareta alle mine oppgaver uten å ha konferert med meg. Bonus for siste halvår ble utbetalt i desember, men jeg fikk ikke. Har jeg krav på bonus fram til jeg ble sykemeldt og kan jeg be om innsyn i hvem andre som har fått utbetalt bonus? Grunnen er at jeg hørte at andre som har fått bonus utbetalt.

Emne:
Les mer

Må ledelsen opprette en ny stilling i butikk?

05. jan 2022 · spørsmål

Jeg fikk e-post fra ledelsen i tidlig desember, om at vi skulle tenke over følgende: «Kunne du fortsatt tenke deg å fortsette på reiselaget? Hvis ikke, kunne en butikkjobb på **% stilling være et alternativ for reiselaget?» Jeg ønsket å få butikkjobb istedenfor, på grunn av alt for mye reise. Nå får jeg beskjed om at de ikke har ledige stillinger i butikk. Har jeg rett på å få stilling i butikk som jeg ønsker utfra hvordan ledelsen formulerte mailen? Må de lage en ny stilling i butikk?

Emne:
Les mer

Kan arbeidstakere med like arbeidsoppgaver lønnes ulikt?

05. jan 2022 · spørsmål

Jeg startet i samme jobb samtidig med to andre. Vi har tilsvarende lik studiebakgrunn og ansiennitet. Vi har også like arbeidsoppgaver og ansvar. Oppdaget nå at de tjener mer enn meg, men vi følger tariff. Hvordan er dette mulig?

Les mer

Endringer i pakkereiseloven

03. aug 2018 · artikkel

Loven gjennomfører EUs pakkereisedirektiv – 2015/2302/EU, og pakkereiseloven 1995 opphevet. Kort om den nye loven Loven gjelder «pakkereise» (§ 6) og «sammensatt reisearrangement» (§ 7), noe som betyr at loven omfatter mer enn 1995-loven. Det er blant annet økte krav til næringsdrivendes opplysningsplikt. En av konsekvensene er at kostnader det ikke er opplyst om knyttet […]
Les mer

Oppsigelse – økte krav fra arbeidsgiver medfører oppsigelse

21. aug 2015 · artikkel

Mangelfulle arbeidsutførelse kan gi grunnlag for oppsigelse. Den ansattes arbeidsutførelse skal vurderes opp mot de kravene som gjelder for den aktuelle stillingen. Arbeidsprestasjonen må imidlertid ligge betydelig under det som arbeidsgiver bør kunne forvente, uten at det kan oppstilles noe krav om at arbeidsprestasjonen skal være vesentlig mangelfull, før oppsigelse kan anvendes. Det er arbeidsgiveren […]
Les mer