Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Sykemeldt i utlandet

14. mar 2022 · spørsmål

Er sykemeldt, men ønsker ikke å gå ut av folketrygden. Da jeg har forloveren min i Spania, og vi har ikke bestemt oss hvor vi skal bo/ tenker helst Norge men ingen av oss er klar ennå. Hvor lenge kan jeg være i Spania når jeg er sykemeldt, og både beholde sykepenger/ være medlem av folketrygden. Hvor lang tid tar det å bli medlem av folketrygden igjen etter at man er blitt meldt ut av folketrygden? Forresten vil man opparbeide seg pensjon etc fra der man sluttet/ begynner man alt på nytt?

Les mer

Kan man bli trukket i lønn for pauser?

14. mar 2022 · spørsmål

If I have a contract that is 100 %, which as far as I know is 162.5 hours, and if I work for example 162.5 hours but when I put in my breaks I have less then 162.5 and I get paid less then 162.5 is that ok or should I be paid 162.5 and not any less than that even though I had my breaks which take around 10-11 hours from the total? This is a question regarding company that is not bound by any collective agreement, only law of Norway.

Les mer

Utleier kontaktet sjefen til arbeidstaker

14. mar 2022 · spørsmål

Sjefen vil få meg å innrømme at jeg handlet på en måte som er skadelig for forretningens renommé og påstår det påvirker mitt arbeidsforhold (prøvetid). Er det riktig? Saken gjelder en konflikt med en utleier. Leiligheten jeg leid hadde en del feil og når jeg påpekte dette ble utleier fornærmet og valgte å få meg å flytte ut. Jeg flyttet ut og etterpå kontaktet utleier sjefen og fortalte at hun ikke er kunde hos forretningen mens jeg jobber der. Sjefen hadde sjekket stand på leiligheten før jeg leide.

Emne:
Les mer

Mistet arbeidskontrakt som selstendig næringsdrivende

14. mar 2022 · spørsmål

Jeg er selvstendig næringsdrivende, siden 2020 hatt en arbeidskontrakt med en bedrift jeg leverer tjenester til. I februar 2022 mottok jeg beskjed om at kontrakten avsluttes øyeblikkelig da adm.dir. ikke synes samarbeidet fungerer optimalt. Jeg har ikke mottatt klager eller irettesettelser. Kun to uker før oppsigelse av arbeidskontrakten ble jeg spurt av min kontaktperson i den aktuelle bedriften om jeg ønsker å øke arbeidsmengden fra 1 til 2 dager i uken. Nå søker de ny samarbeidspartner på Finn.no. Lovlig?

Les mer

Uriktige opplysninger om bedriften fra arbeidsgiver

14. mar 2022 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående uriktige opplysninger om selskapet før ansettelse. I dette scenarioet har arbeidsgiver oppgitt uriktige opplysninger om selskapets inntekter, fremtidsplaner, likviditet og generelt smurt godt på. Arbeidstaker har dermed takket nei til et annet jobbtilbud til fordel nevnte arbeidsgiver. Kan arbeidsgiver stå ansvarlig for erstatning av noe slag, skulle bedriften gå konkurs/slite med å betale ut lønn, fordi arbeidstaker er feilinformert før ansettelse?

Emne:
Les mer

Lønnsansiennitet i delvis statseide bedrifter

14. mar 2022 · spørsmål

Har 13 års arbeidserfaring fra staten. Ved overgang til ny stilling i ett annet firma i staten beholder jeg lønnsansiennitet. Men hva hvis jeg får jobb i Equinor som staten eier 67 % av?

Les mer

Kan sjefen kreve at man jobber under sykemelding?

14. mar 2022 · spørsmål

Kan arbeidsgiver kreve at jeg må dekke mine vakter når jeg er 100 % sykmeldt? Jobber som butikksjef i klesbutikk. Ble syk forrige uke og ble sykmeldt av legen min torsdag-lørdag. Min regionsjef krever at jeg skal dekke opp mine vakter selv. Har hun lov til det? Det er svært mye sykdom for tiden og vanskelig å få noen fra andre avdelinger til å stille opp. Kan man pålegge ansatte i egen avdeling å jobbe selv om de sier nei fordi de har en avtale?

Les mer

Hvem skal skaffe vikar for sykemeldt?

14. mar 2022 · spørsmål

Ved 10 0% sykemelding, er det arbeidsgiver eller arbeidstaker sin oppgave å få vikarer til vaktene sine? Kan arbeidsgiver kreve at den sykemeldte må selv arbeide hvis ingen andre ansatte kan ta vaktene for deg?

Les mer

Får færre arbeidstimer enn avtalt

07. mar 2022 · spørsmål

Jeg har signert en fast kontrakt, 100 % stilling, med garantert 39 arbeidstimer per uke. Men til tross for kontrakten, gir arbeidsgiveren meg bare 35 timer i uken. Har arbeidsgiver rett til å kutte i lønnen min selv om det ikke står i kontrakten at det kan endre arbeidstiden min?

Les mer

Arbeidsgiver krever egenmelding i stedet for sykemelding

03. mar 2022 · spørsmål

Jeg har vært sykemeldt i en periode på 19 dager. Jeg er ansatt 100 % på et sykehjem i en kommune. Arbeidsgiver kommer i etterkant av sykemeldingen og krever jeg skal bruke 8 dager egenmelding i først del av min sykemelding. Og arbeidsgiver har levert egenmelding for meg, uten min samtykke, og i min sykemeldingsperiode. Har de rett til å gjøre det? Jeg har prøvd å ha en dialog med de via mail uten å få svar.

Les mer

Hvordan slippe å jobbe i oppsigelsestiden?

03. mar 2022 · spørsmål

Hvordan kan man komme seg unna arbeid i oppsigelsestiden med lønn? Min datter har sagt opp sin jobb pga uholdbare forhold på arbeidsplassen som skyldes øverste leder. Men hun blir pålagt å jobbe der i 3 mnd under det hun selv beskriver som psykososiale skadelige forhold. Å risikere å bli regelrett skjelt ut på jobb er ikke en ønskesituasjon. Er sykemelding eneste veien ut?

Les mer

Lønnstillegg når man er permittert

03. mar 2022 · spørsmål

Jeg er 100 % permittert fra august 2020. Dessverre ser det ut til at bedriften utnytter maksimal tid de kan permittere - slik at jeg nok heller ikke hører fra de før i mars en gang. Jeg er organisert i Handel og Kontor. For 2021 ble det forhandlet frem 3 % lønnstillegg lokalt. Har jeg krav på dette tillegget når jeg enten blir tatt inn i jobb igjen eller blir sagt opp? Jeg har 6 mnd oppsigelsestid.

Les mer

Oppsigelse under foreldrepermisjon

28. feb 2022 · spørsmål

Jeg er i mammapermisjon t.o.m 1.mai. Jeg skal da i teorien tilbake på jobb 2.mai, men har fått en ny jobb. Kan oppsigelsestiden min løpe i den resterende permisjonstiden? Og kan man etter avtale med arbeidsgiver slippe å gå oppsigelsestiden for å kunne starte i ny jobb ved endt permisjon?

Emne:
Les mer

Arbeidsgiver avlyser avtalte ekstravakter

28. feb 2022 · spørsmål

Jeg jobber i et bofellesskap, med fast ca. 10 % stilling. Derfor jobber jeg også som vikar og tar mye ekstravakter på samme stedet. I påsken har jeg fått tildelt flere vakter, fordi en fast ansatt var i permisjon. Nå har jeg fått vite at vaktene er fjernet fra vaktlisten, fordi vedkommende kommer tilbake fra permisjon tidligere enn planlagt. Har arbeidsgiver lov til å fjerne meg fra vakter når de er avtalt? Hvilke rettigheter og krav har jeg i denne situasjonen?

Les mer

Når har man rett på overtidsbetalt i turnusstilling?

28. feb 2022 · spørsmål

Jobber turnus i en 100% stilling. Når har man rett på overtidsbetaling? Dagvakt fra 07:30-1600, kveldsvakt 16:00-22:30 og nattvakt er fra 22:30 til 07:45. Jobber vær tredje helg. Hvor mange timer ila en uke har man lov til å jobbe i en slik jobb? Vaktene går ofte fra 3 nattevakter, der den siste nattevakten går av 07:45 og i noen tilfeller begynner en på igjen 07:30 dagen etter. Lovverket er litt vanskelig å forstå. Kan du hjelpe med dette?

Emne:
Les mer

Får ikke utbetalt lederbonus grunnet oppsigelse

28. feb 2022 · spørsmål

Min tidligere arbeidsgiver har bestemt at jeg ikke får utbetalt lederbonusen, siden jeg ikke lenger arbeider i selskapet. Bonus fikk jeg oversendt i februar/mars, uten vedlagt policy eller med informasjon hvor den kan finnes. I februar i år, avviser de utbetaling av bonus, og viser til en policy jeg ikke har sett før, hvor det står at jeg må være ansatt og ikke i oppsigelse når utbetalingen skjer. Bonus er for 2021, og jeg var ansatt hele året. Hvem har informasjons- eller undersøkelsesplikt?

Les mer

Skatt ved sporadisk hjemmekontor i utlandet

28. feb 2022 · spørsmål

Om man jobber fra hjemmekontor i fritidsbolig i utlandet (sporadiske korte opphold på for eksempel 2 uker, 1 uke med videre): Skal det behandles spesielt med tanke på lønnsrapportering og skatt?

Les mer

300 timer overtid på oppsigelsestidspunktet

28. feb 2022 · spørsmål

I arbeidsavtalen min står det at det vil være perioder med behov for å jobbe utover arbeidstid og at disse timene fortrinnsvis skal tas ut som avspasering. Vi har ingen timesystem. Vi skriver kun timer på kunder, som ikke utgjør total arbeidstid. Ved ærend i arbeidstid har timene vært krevd innarbeidet. Avspasering har virket som et fremmedord. Jeg jobber ut februar og lurer på om jeg har rett til å kreve noe for de ca. 300 timene jeg har ekstra? Hva er i så fall god nok dokumentasjon?

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

18. feb 2022 · spørsmål

Har jobbet fast i kommune siden høst 2014. Helsevesenet. Ble forflyttet fra BPA til Hjemmetjenesten i april 2021. Har sagt opp jobben min nå (flytter). Oppsigelsen fra 1.02.2022. Skal jobbe ut april. Lurer på om jeg har krav til noe ferie nå i oppsigelsestid, siden jeg sier opp så tidlig og får ikke tatt ferie i hovedperioden. Fikk beskjed om at jeg ikke kan ta ferie nå. Da blir det ferie uten lønn/trekk i lønn. Hva er riktig og hva er muligheten her? Kan jeg ha krav på velferdspermisjon med lønn?

Les mer

Dilemma med dement mann med ny kjæreste

18. feb 2022 · spørsmål

Saken gjelder et ektepar, hvor mannen har fått en demensdiagnose. Mannen har funnet seg en ny dame, kona vet ingenting. Mannen bor i døgnbemannet bolig. Helsepersonellet rundt mannen er redd for hvordan kona vil reagere dersom hun oppdager dette. Finnes det noen plass i lovverket hvor det står noe om at vi har plikt til å informere kona? Hva er riktig av oss å gjøre? Jeg har fått i oppdrag å prøve å finne ut av dette.

Emne:
Les mer