Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Flytting til EØS-land

31. jan 2022 · spørsmål

Jeg er EØS-borger, gift og har jobbet i Norge de tre siste årene. Jeg vil flytte ut fra Norge og jobbe i et EØS-land. Hvor lenge kan jeg bo og jobbe i EØS, før jeg mister retten til å oppholde meg i Norge uten å registrere meg på nytt i folkeregisteret? Jeg vet at jeg må melde utreise fra Norge i folkeregisteret, men lurer på i hvor lang tid jeg kan være borte før jeg mister mitt ID-nummer og registrering i Norge?

Emne:
Les mer

Opphør av midlertidige arbeidsavtale

31. jan 2022 · spørsmål

Jeg har ikke fått fornyet tidsbestemt arbeidskontrakt, som etter 5 måneder midlertidig ansettelse. Har man da rett til dagpenger umiddelbart eller er det krav om karensdager?

Emne:
Les mer

Hotellansatt får ikke fri om sommeren

26. jan 2022 · spørsmål

Min kone jobber på hotell som nattevakt i 80 % stilling. Dvs hun jobber 1 uke og har fri en uke. Hun har nå fått ferieliste der hun skal sette opp sine ferieønsker. Samtidig har hun fått beskjed av daglig leder at hun ikke kan avvikle ferie i tidsrommet 1.juni til 1 september. Det ble ble begrunnet med at da er det størst trykk på hotellet og ikke anledning å ta ferie. Ferieloven sier at ferie skal nettopp avvikles innenfor denne tidsrammen. Jeg finner utsagn til daglig leder merkelig. Riktig?

Les mer

Kan man være politi og i ambulansetjenesten samtidig?

26. jan 2022 · spørsmål

Jeg er lærling i ambulansetjenesten og skal ta fagbrevet nå i løpet av våren. Jeg trives veldig godt i jobben, men har lyst til å ha andre muligheter samtidig. Mitt spørsmål er om det går an å jobbe som ambulansearbeider, og politibetjent samtidig? Eller strider dette imot hverandre mtp lovverk, kanskje spesielt taushetsplikten. Er det mulig å gjøre begge deler, eller er det noe juridisk eller noe annet som setter en stopper for dette?

Emne:
Les mer

Yrkesskade som turistguide

26. jan 2022 · spørsmål

I flere år har jeg hatt sesongjobb som turistguide i en noe risikoutsatt aktivitet, alltid uten kontrakt, hvilke rettigheter har man da i forhold til sykepenger og yrkesskade? Ved å sende faktura i stedet for å motta lønn, hvem er da ansvarlig for yrkesskadeforsikringen? Jobben går ofte i flere uker uten fridager og er litt «flytende» fra morgen til kveld uten at det føres timer, hvilke arbeidstidsbestemmelser gjelder her? Har man noen rettigheter hvis muntlig avtale om jobb neste sesong brytes?

Les mer

Lovlig å lage custom bankkort?

24. jan 2022 · spørsmål

Jeg har lyst til å starte opp ett firma der man lager metall bank-kort, dette medfører at jeg må ta ut chippen til kunden og overføre dette til metallkortet, og overføre magnetstripen, og sende tilbake kundens bank-kort til kunden. Sender en link til en nettside som driver dette i utlandet, for at du skal få ett lite innsyn i hva jeg mener, www.carboncoskins.com/ Jeg lurer litt angående dette om det er lovlig å drive og starte opp ett sånt firma i Norge? blir jo custom laget Bank-kort.

Emne:
Les mer

Kan man være aksjonær og uføretrygdet?

24. jan 2022 · spørsmål

2 av mine sønner ønsker å stifte A/S, men ønsker å inkludere meg og kona mi med 24 % hver som aksjonærer i selskapet, men både jeg og kona mi får uføretrygd. Er det noe i veien for at vi kan bli aksjonærer? Vi har ingen planer om å ta ut lønning, men heller hjelpe sønnene med å spytte inn kapital og bli eiere i firma med 24 % hver.

Les mer

Fått lavere lønnsøkning enn kollegene

24. jan 2022 · spørsmål

Jeg er hjelpepleier, og min arbeidsavtale henviser til gjeldene tariffavtale. "LO/NHO; privat helse- og omsorg". Alle skulle ha minimum 4837 kr i lønnsøkning fra 1.4, og ALLE mine kolleger fikk 10 000; mens jeg kun fikk 5000. Pengene har lite å si, men jeg reagerer på behandlingen. I januar klaget arbeidsgiver til meg pga at jeg var syk 5 dager i fjor. Jeg har hatt magesykdom siden 2019, og skal opereres. Og jeg oppfatter at arbeidsgiver ved å gi meg mindre enn andre; refunderer sykelønnen. Er dette lov?

Les mer

Arbeidsgiver tror ikke på sykemelding pga konflikt

24. jan 2022 · spørsmål

Jeg ble syk av en konflikt i høst, som motparten startet. Saken ble satt strek over, men motparten har ikke gitt seg. Men arbeidsleder tror ikke på meg, men på at ingenting har hendt. Nå er jeg sykemeldt igjen pga panikkangst og sjefen vil ikke ordne opp, men sier han skal sende det til sjefen. Han ignorerer hele tiden at jeg er blitt syk av jobb og vil ikke legge til rette. Nå er jeg redd jeg skal miste jobben fordi jeg føler de tror jeg lager bråk. Men jeg kan jo bevise at jeg ble syk nå og da.

Les mer

Arbeidserfaring fra utlandet regnes ikke med i ansiennitet

24. jan 2022 · spørsmål

Jeg jobbet 6 år som rådgiver ved en kommune. I hjemlandet mitt jobbet jeg som privat advokat 8 år . Spørsmål: Jeg har bekreftet fra Advokatforeningen i hjemlandet mitt at jeg har jobbet som privat advokat 8 år uten å spesifisere antall daglige arbeidstimer. Kommunen nektet å regne disse årene som ansiennitet. Hva gjør jeg nå? Og har jeg rett på 8 år ansiennitet eller ikke.

Les mer

Hvorfor er ikke DBA lov i Norge?

24. jan 2022 · spørsmål

I USA har man noe som heter DBA, som er forkortelse for "Doing business as" og ANC som er forkortelse for "assumed name certificate". Har vi noe tilsvarende i Norge? Finner veldig lite om det og ønsker svar på hvorfor andre land tilbyr denne muligheten, men ikke Norge. F.eks dersom jeg vill gjøre handel med et firma under et alias eller ikke ønsker å forbinde det lovlige navnet eller den fiktive personen med firmaet jeg skal gjøre handel med. Hvis dere forstår meg rett.

Emne:
Les mer

Arbeidsoppgaver endret etter permisjon

24. jan 2022 · spørsmål

Min kone har vært i mammapermisjon og utvidet permisjon i 1,5 år. Når hun har kommet tilbake på jobb har hennes arbeidsoppgaver endret seg uten at hun har fått beskjed. Hun jobber som renholder på en skole. Hennes arbeidsområde har blitt mye større enn tidligere. Det er 8 nye områder i tillegg til ordinære områder. Hun har godtatt 5 områder, men ønsker ikke 3 ekstra da det vil medføre ekstra arbeid og belastning. Kan de kreve at hun godtar dette?

Les mer

Mistet førerkort pga cannabis

18. jan 2022 · spørsmål

For 8 år siden ble min venn tatt av politiet for å røyke cannabis på en hjemmefest. Dette resulterte i at han mistet førerkortet (aldri tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand). Sånn jeg har forstått det har ikke politiet nå, eller tidligere, hatt hjemmel til å frata noen førerretten på et sånn grunnlag. Har min venn en mulighet til å få igjen førerkortet? Hvordan går man eventuelt frem?

Emne:
Les mer

Uenighet om advokatsalær

18. jan 2022 · spørsmål

Pga. av uenighet på faktura (høy salær) har en arbeidsrett sak kommet til advokatklageordningen. Har nå motparten mulighet til å velge domstolsbehandling eller kan saken behandles av disiplinærnemden?

Les mer

Kan arbeidsgiver endre avtale om bilgodtgjørelse?

18. jan 2022 · spørsmål

Arbeidsgivers styringsrett. Jobber som serviceingeniør og har i min kontrakt spesifisert fast+km godtgjørelse for bruk av egen bil, som var et viktig utgangspunkt ved ansettelse. Kan arbeidsgiver ensidig endre disse satsene? Ny avtale vil gi meg ca kr 1000 mindre etter skatt pr mnd.

Les mer

Beholde AAP i utlandet

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg er 52 år å har fast jobb i Norge. Jobber 60 % og får 40 % AAP. Det ser ut som jeg får redusert uføre 40 %. Jeg har leilighet i Tyrkia og lurer på viss jeg slutter å jobbe og selger leiligheten min i Oslo og flytter permanent til Tyrkia. Hva bør jeg tenke på ift folketrygden, pensjon osv.

Les mer

Arbeidsgiver vil sette meg ned i lønn

18. jan 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver vil sette meg ned i lønn. Jeg har nå jobbet på samme arbeidsplass i 15 år. Etter som årene har gått har jeg fått bedre stilling og selvfølgelig bedre lønn. Det som nå har blitt problemet er at firma har blitt kjøpt opp for 2 år siden. De skal nå flytte arbeidsplassen og ha inn sine egne ledere. Jeg får bli med på flyttelasset, men må da godta ny stilling og det er ingen lederstilling og må da godta kraftig lønnskutt. Vi snakker 240 000,- i kutt. Har de lov til dette? Hva gjør jeg?

Les mer

Hvor skatter man ved arbeid offshore?

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg jobber i et norsk selskap innen subsea/offshore og har arbeidsopphold på båt. Ved opphold over 182 dager i et kalenderår (ikke sammenhengende), vil dette da regnes som opphold i utland over 182 dager? Tenker da i forhold til skatt.

Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie?

18. jan 2022 · spørsmål

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie i gitte perioder og kun hele uker? Eks. Avvikling ferie 3 uker sammenhengende 1. juni-30 sept. 1 uke høst 30. sept.-30 nov. 1 uke vinter 1. Jan. - 31. mars. Gis ikke tillatelse til å dele uker eller ta enkeltdager. Heller ikke utenom fastsatte datoer.

Les mer

Arbeidsgiver krever søknad om permisjon

18. jan 2022 · spørsmål

Har en fast stilling på 90 % (ansatt i 12 år). Har fått innvilget pleiepenger i 100 % fra 01.01.22 til slutten av juni 2022. Arbeidsgiver krever at jeg søker permisjon under pleiepengeperiode. De betaler lønn direkte til meg og får refundert fra Nav. Er dette en lovlig? Mister jeg noen rettigheter ? Hva hvis jeg blir syk under pleiepengeperiode?

Les mer