Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Lovlig å lage custom bankkort?

24. jan 2022 · spørsmål

Jeg har lyst til å starte opp ett firma der man lager metall bank-kort, dette medfører at jeg må ta ut chippen til kunden og overføre dette til metallkortet, og overføre magnetstripen, og sende tilbake kundens bank-kort til kunden. Sender en link til en nettside som driver dette i utlandet, for at du skal få ett lite innsyn i hva jeg mener, www.carboncoskins.com/ Jeg lurer litt angående dette om det er lovlig å drive og starte opp ett sånt firma i Norge? blir jo custom laget Bank-kort.

Emne:
Les mer

Kan man være aksjonær og uføretrygdet?

24. jan 2022 · spørsmål

2 av mine sønner ønsker å stifte A/S, men ønsker å inkludere meg og kona mi med 24 % hver som aksjonærer i selskapet, men både jeg og kona mi får uføretrygd. Er det noe i veien for at vi kan bli aksjonærer? Vi har ingen planer om å ta ut lønning, men heller hjelpe sønnene med å spytte inn kapital og bli eiere i firma med 24 % hver.

Les mer

Fått lavere lønnsøkning enn kollegene

24. jan 2022 · spørsmål

Jeg er hjelpepleier, og min arbeidsavtale henviser til gjeldene tariffavtale. "LO/NHO; privat helse- og omsorg". Alle skulle ha minimum 4837 kr i lønnsøkning fra 1.4, og ALLE mine kolleger fikk 10 000; mens jeg kun fikk 5000. Pengene har lite å si, men jeg reagerer på behandlingen. I januar klaget arbeidsgiver til meg pga at jeg var syk 5 dager i fjor. Jeg har hatt magesykdom siden 2019, og skal opereres. Og jeg oppfatter at arbeidsgiver ved å gi meg mindre enn andre; refunderer sykelønnen. Er dette lov?

Les mer

Arbeidsgiver tror ikke på sykemelding pga konflikt

24. jan 2022 · spørsmål

Jeg ble syk av en konflikt i høst, som motparten startet. Saken ble satt strek over, men motparten har ikke gitt seg. Men arbeidsleder tror ikke på meg, men på at ingenting har hendt. Nå er jeg sykemeldt igjen pga panikkangst og sjefen vil ikke ordne opp, men sier han skal sende det til sjefen. Han ignorerer hele tiden at jeg er blitt syk av jobb og vil ikke legge til rette. Nå er jeg redd jeg skal miste jobben fordi jeg føler de tror jeg lager bråk. Men jeg kan jo bevise at jeg ble syk nå og da.

Les mer

Arbeidserfaring fra utlandet regnes ikke med i ansiennitet

24. jan 2022 · spørsmål

Jeg jobbet 6 år som rådgiver ved en kommune. I hjemlandet mitt jobbet jeg som privat advokat 8 år . Spørsmål: Jeg har bekreftet fra Advokatforeningen i hjemlandet mitt at jeg har jobbet som privat advokat 8 år uten å spesifisere antall daglige arbeidstimer. Kommunen nektet å regne disse årene som ansiennitet. Hva gjør jeg nå? Og har jeg rett på 8 år ansiennitet eller ikke.

Les mer

Hvorfor er ikke DBA lov i Norge?

24. jan 2022 · spørsmål

I USA har man noe som heter DBA, som er forkortelse for "Doing business as" og ANC som er forkortelse for "assumed name certificate". Har vi noe tilsvarende i Norge? Finner veldig lite om det og ønsker svar på hvorfor andre land tilbyr denne muligheten, men ikke Norge. F.eks dersom jeg vill gjøre handel med et firma under et alias eller ikke ønsker å forbinde det lovlige navnet eller den fiktive personen med firmaet jeg skal gjøre handel med. Hvis dere forstår meg rett.

Emne:
Les mer

Arbeidsoppgaver endret etter permisjon

24. jan 2022 · spørsmål

Min kone har vært i mammapermisjon og utvidet permisjon i 1,5 år. Når hun har kommet tilbake på jobb har hennes arbeidsoppgaver endret seg uten at hun har fått beskjed. Hun jobber som renholder på en skole. Hennes arbeidsområde har blitt mye større enn tidligere. Det er 8 nye områder i tillegg til ordinære områder. Hun har godtatt 5 områder, men ønsker ikke 3 ekstra da det vil medføre ekstra arbeid og belastning. Kan de kreve at hun godtar dette?

Les mer

Mistet førerkort pga cannabis

18. jan 2022 · spørsmål

For 8 år siden ble min venn tatt av politiet for å røyke cannabis på en hjemmefest. Dette resulterte i at han mistet førerkortet (aldri tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand). Sånn jeg har forstått det har ikke politiet nå, eller tidligere, hatt hjemmel til å frata noen førerretten på et sånn grunnlag. Har min venn en mulighet til å få igjen førerkortet? Hvordan går man eventuelt frem?

Emne:
Les mer

Uenighet om advokatsalær

18. jan 2022 · spørsmål

Pga. av uenighet på faktura (høy salær) har en arbeidsrett sak kommet til advokatklageordningen. Har nå motparten mulighet til å velge domstolsbehandling eller kan saken behandles av disiplinærnemden?

Les mer

Kan arbeidsgiver endre avtale om bilgodtgjørelse?

18. jan 2022 · spørsmål

Arbeidsgivers styringsrett. Jobber som serviceingeniør og har i min kontrakt spesifisert fast+km godtgjørelse for bruk av egen bil, som var et viktig utgangspunkt ved ansettelse. Kan arbeidsgiver ensidig endre disse satsene? Ny avtale vil gi meg ca kr 1000 mindre etter skatt pr mnd.

Les mer

Beholde AAP i utlandet

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg er 52 år å har fast jobb i Norge. Jobber 60 % og får 40 % AAP. Det ser ut som jeg får redusert uføre 40 %. Jeg har leilighet i Tyrkia og lurer på viss jeg slutter å jobbe og selger leiligheten min i Oslo og flytter permanent til Tyrkia. Hva bør jeg tenke på ift folketrygden, pensjon osv.

Les mer

Arbeidsgiver vil sette meg ned i lønn

18. jan 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver vil sette meg ned i lønn. Jeg har nå jobbet på samme arbeidsplass i 15 år. Etter som årene har gått har jeg fått bedre stilling og selvfølgelig bedre lønn. Det som nå har blitt problemet er at firma har blitt kjøpt opp for 2 år siden. De skal nå flytte arbeidsplassen og ha inn sine egne ledere. Jeg får bli med på flyttelasset, men må da godta ny stilling og det er ingen lederstilling og må da godta kraftig lønnskutt. Vi snakker 240 000,- i kutt. Har de lov til dette? Hva gjør jeg?

Les mer

Hvor skatter man ved arbeid offshore?

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg jobber i et norsk selskap innen subsea/offshore og har arbeidsopphold på båt. Ved opphold over 182 dager i et kalenderår (ikke sammenhengende), vil dette da regnes som opphold i utland over 182 dager? Tenker da i forhold til skatt.

Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie?

18. jan 2022 · spørsmål

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie i gitte perioder og kun hele uker? Eks. Avvikling ferie 3 uker sammenhengende 1. juni-30 sept. 1 uke høst 30. sept.-30 nov. 1 uke vinter 1. Jan. - 31. mars. Gis ikke tillatelse til å dele uker eller ta enkeltdager. Heller ikke utenom fastsatte datoer.

Les mer

Arbeidsgiver krever søknad om permisjon

18. jan 2022 · spørsmål

Har en fast stilling på 90 % (ansatt i 12 år). Har fått innvilget pleiepenger i 100 % fra 01.01.22 til slutten av juni 2022. Arbeidsgiver krever at jeg søker permisjon under pleiepengeperiode. De betaler lønn direkte til meg og får refundert fra Nav. Er dette en lovlig? Mister jeg noen rettigheter ? Hva hvis jeg blir syk under pleiepengeperiode?

Les mer

Saksøke universitet pga forsinket praksis

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg er en tannlegestudent. År 20/21 gikk jeg på siste året, men jeg strøk på en kjeveortopedi og pedodonti før jul. Jeg sendte en klage og ble oppringt av rådgiver og instituttsjef hvor de ba meg om å trekke klagen tilbake og å ta en konteeksamen isteden. Jeg trakk tilbake og tok konteeksamen og strøk. Men da sendte jeg inn en klage og bestod, men da har det gått 2 uker etter man har startet på eksterne praksis og jeg må gå om igjen. Kan jeg saksøke UiT?

Les mer

Hvor skal jeg skatte?

17. jan 2022 · spørsmål

Jeg bodde i fjor i Tyskland og jobbet et praktikum i seks måneder. Lønnen var lav, men jeg betalte uansett litt skatt, avgifter, og sykekassepenger. Nå har jeg fått en ny praktikantjobb i Sveits og tjener betydelig bedre. Hvor lenge jobben varer er litt avhengig av om kontrakten blir forlenget, men per dags dato så varer den ikke mer en et halvt år dette året. Jeg betaler skatt, er pliktig til ä betale sykeforsikring her osv. Men har lest at jeg er skattepliktig til Norge og ikke Sveits.

Les mer

Tilsetting av ny sentralbanksjef

14. jan 2022 · spørsmål

Eg har jobba i bank. Då fungerte hablitetsreglane slik at når sjefen var inhabil, så måtte saka bli handsama på eit høgare nivå. Underordna kunne då i tråd med lova ikkje vere sakshandsamarar. No er det slik at statsministeren har meldt seg inhabil i tilsettinga av sentralbanksjefen. Kan då hans underordna (ministrane) handsame saka - må ikkje den saka opp eit nivå - til Stortinget? Håper å kunne få ein kommentar til dette.

Emne:
Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker ferie i gitte perioder?

14. jan 2022 · spørsmål

Kan arbeidsgiver pålegge at arbeidstaker tar ferie i gitte perioder og kun hele uker? For eksempel avvikling av ferie tre uker sammenhengende 1. juni-30 sept. En uke på høsten 30. sept.-30 nov. En uke på vinteren 1. Jan. - 31. mars. Det gis ikke tillatelse til å dele uker eller ta enkeltdager. Dette er heller ikke tillatt utenom fastsatte datoer.

Les mer

Spredning av falske rykter på jobb

14. jan 2022 · spørsmål

Jeg har flere ganger i tre år blitt tatt inn på kontoret av sjefen min angående falske rykter om meg. To lærlinger ble også spurt om de visste noe om hva jeg gjorde på fritiden. Dette gjelder rusrykter, som ikke stemmer. Jeg har fått flere anklagelser og beskjeder om rykter som går rundt om meg fra sjefen uten å få navn på hvem som anklager. Jeg fortalte om at jeg hadde kontaktet fastlege, på grunn av det påvirket helsen min. Da spurte sjefen om hva jeg pratet med legen om på timen. Har arbeidsgiver noe med det å gjøre?

Les mer