Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Lovlig med bøter på jobb?

12. apr 2021 · spørsmål

Er det lovlig for en bedrift å operere med en botkasse? Når en ansatt gjør en menneskelig feil kan sjef kreve inn et visst beløp i bot fra den ansatte som straff? Er dette noe som er i det hele tatt lov å gjøre? Eks: En ansatt arbeider i en nettbutikk sender feil vare til en kunde; kan da sjef be om en bøtesats fra den ansatte via vipps som straff for feilen.

Les mer

Når gjelder arbeidsmiljølovens § 10-9?

12. apr 2021 · spørsmål

Gjelder arbeidsmiljølovens § 10-9 kun pålagt overtidsarbeid? Altså ikke overtid en velger selv å ta på seg, men overtidsarbeid arbeidsgiver pålegger deg.

Les mer

Ønsker å avslutte vikariat før oppsigelsestid for å tre inn i ny stilling

08. apr 2021 · spørsmål

Jeg er ansatt i et vikariat på 10 måneder. Jeg har undertegnet en kontrakt som tilsier 3 måneders oppsigelsestid. Er det lov i et vikariat på kun 10 måneder? Jeg er nå blitt tilbudt en fast stilling et annet sted. De ønsker at jeg skal starte fortest mulig, for eksempel at jeg slutter i nåværende vikariat etter 1 måned. Kan jeg da sykemelde meg fra vikariatet mitt i oppsigelsestiden og jobbe lovlig i ny stilling dersom jeg ikke mottar sykepenger av NAV?

Les mer

Si opp jobben i pappaperm

07. apr 2021 · spørsmål

Skal ut i pappapermisjon i juni, men har fått tilbud om en jobb jeg ikke kan takke nei til. Den nye jobben er villig til å vente til permisjonen er over i september. Spørsmålet mitt er da følgende; kan jeg si opp nå uten å måtte gå tilbake til min gamle jobb? Oppsigelsestiden er 3 mnd og vil da gjelde mai til august.

Les mer

Arbeidsgiver stoler ikke på sykefravær

06. apr 2021 · spørsmål

Jeg fikk en melding fra min arbeidsgiver, som jeg kan sende deg på mail, eller tekst. Som dere trenger å se. Om å gjøre covid-19 til fravær. Det er ikke her, jeg skal ta test. Men de stoler ikke på hva jeg sier. Jeg har influensa og hadde feber, følte ikke at jeg skulle gå ut, og heller kunne. Jeg tok 2 tabletter og hostesaft, og la meg. Nå klaget de på at jeg ikke svarte tlf. Da jeg sov. Jeg har ingenting imot å ta test. Men måten de skrev melding på føler jeg meg stemplet som ikke seriøst.

Les mer

Arbeidsgiver vil endre fra fastlønn til timebetaling

06. apr 2021 · spørsmål

Jeg har en kontrakt på 100 %. Før fikk jeg fast lønn, men nå har eier bestemt at jeg skal ha timebetaling. Hva skjer da med røde dager? Har jeg krav på betaling for de? Hvis ikke får jeg jo ikke 100 % den måneden?

Les mer

Kan ikke møte på drøftingsmøte pga sykdom

30. mar 2021 · spørsmål

En ansatt blir sykemeldt grunnet langvarig press og stress, og blir kort tid etter innkalt til drøftelsesmøte for vurdering om oppsigelse eller avskjed. Den sykemeldte ber om utsettelse til hen er friskmeldt (3 uker), da hen ikke kan møte grunnet alvorlig sykdom. Videre ønsker arbeidstaker tid til å kontakte advokat som kan sette seg inn i saken og representere sammen med den ansatte i møtet. Kan arbeidsgiver likevel gjennomføre oppsigelse uten evt. juridiske konsekvenser?

Les mer

Sagt opp uten arbeidsavtale

29. mar 2021 · spørsmål

En bekjent skulle prøvejobbe for en ny jobb. Det ble avtalt muntlig at han skulle få fortsette fast i jobben, og de ble enige om lønn. Ca 1,5 uker deretter fikk han imidlertid høre at han ikke ville få jobben likevel. Det ble ikke laget skriftlig kontrakt/arbeidsavtale. Har arbeidsgiveren rett til å trekke tilbake jobbtilbudet på denne måten? Tenker da på at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig.

Les mer

Mistet tilgang til eget firma

29. mar 2021 · spørsmål

Jeg har ca 49 % aksjer i gatekjøkken-firma. Min partner lurte meg. Han har stengt min tilgang til firmaets bankkonto, og også til regnskap. Han betaler meg ikke min del av profitten fra flere måneder og nå han henta sine 2 mafiasønner på jobb. De jobber og de dytta meg ut fra butikken. Jeg har ikke tilgang i min butikk nå. De har truet meg. Jeg er redd fordi jeg har en liten jente med meg alene. Jeg fikk bare en gang tilgang til firmakonto. Det var mye juks.

Emne:
Les mer

Attest fra bedrift som er nedlagt

26. mar 2021 · spørsmål

Jeg har noen spørsmål ifht attester fra tidligere jobb. Jeg var tidligere ansatt i en bedrift som ble lagt ned i 2016. Jeg jobbet der fra 2013. Hvordan kan jeg få attest nå? Og hvordan finne ut hvor mange timer jeg var i arbeid der?

Emne:
Les mer