Jobb

Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.
Her finner du artikler og spørsmål om arbeidsavtale, arbeidsmiljø, ferie, lønn, oppsigelse og flere andre jobbrelaterte emner.

Innhold

Jobbe når man er sykemeldt

09. mai 2022 · spørsmål

Jeg er 80 % sykemeldt fra 100 % stilling pga kronisk utmattelse. Nå har jeg fått ny jobb og nytt yrke som jeg kan mestre med mine utfordringer. Er det lov å starte i denne jobben mens jeg er sykemeldt? Dette går ikke utover den ene dagen jeg jobber i «gammel» jobb.

Les mer

Fått kutt i timer etter sykemelding

06. mai 2022 · spørsmål

Arbeidsgiver kuttet ned timene min etter at jeg har vært sykmeldt. Er det lovlig? Står 16 timer i uka i kontrakten. Arbeidsgiveren sier hvilken kunde som har klaget på meg ansikt til ansikt, men når jeg spør om dokumentasjon på papir, blir det avvist, med tanke på at de sier det er konfidensiell informasjon og at det ikke har noe å si hvem som klager (altså arbeidsgiveren eller kunden).

Les mer

Ønsker å slutte før oppsigelsestiden har gått ut

06. mai 2022 · spørsmål

Jeg vil slutte i min jobb som butikkmedarbeider siden jeg har fått ny jobb. Har en oppsigelsestid på en måned. Den 1. mai slutter min sjef i jobben sin, og vi har ingen sjef før den nye begynner 1. juni. Vi ansatte, men helst meg siden jeg har høyest stilling (80 %) er altså ansvarlig for driften av butikken selv en måned (uten noen ekstra kompensasjon for det) og det er denne måneden jeg har oppsigelsestid. Kan jeg kreve å gå før siden vi ikke har en leder?

Les mer

Ønsker å bli overført til annen avdeling

06. mai 2022 · spørsmål

Jeg er statlig ansatt. Jeg har konflikt med min nærmeste leder som oppstod under sykefraværsoppfølging. Jeg har meldt til min arbeidsgiver at pga tillitsbrudd mellom meg og min nærmeste leder ønsker jeg en overføring til en annen avdeling (den jeg ble ansatt til opprinnelig). HR-leder skriver til meg at det er ikke rettslig grunnlag for en slik overføring. Er det riktig?

Les mer

Starte eget firma som ufør

06. mai 2022 · spørsmål

Kan man starte og drive eget firma når man er uføretrygdet? Er ikke snakk om å ta ut lønn selv, men investere i redskap og utstyr.

Les mer

Alenemor fikk avslag på bostøtte

06. mai 2022 · spørsmål

Har en bekjent som jobber 2.5 dager i uke , har 2 barn under 18 år. Er skilt . Har søkt støtte hos Nav, fikk avslag på alt hun søker på. Har bachelorgrad og er høyt utdannet. Søkte om bostøtte og fikk avslag . Har vedkommende rett til noe stønad/hjelp hos Nav eller rett til bostøtten? Eier en leilighet hun fikk fra eksmannen i skilsmisseoppgjøret.

Les mer

Regler for flytting til utlandet

06. mai 2022 · spørsmål

Ang. å melde flytting fra Norge og 6 månedersregelen: Hvis jeg er ute av Norge i 5 måneder, men reiser tilbake og er der i noen dager/uker, og så reiser til utlandet igjen, starter 6-måneders perioden (hvor man kan være i utlandet uten å melde flytting) på nytt fra da jeg reiser ut igjen? Skal ikke flytte til utlandet ennå, men må være der for øyeblikket og vil ikke melde flytting hvis det kan unngås.

Les mer

Har arbeidstaker krav på timer fra timebank?

06. mai 2022 · spørsmål

Vi har en arbeidstaker som hadde avtalt innarbeiding av timer, dvs. skulle jobbe en vakt som skulle gå i timebank for senere avspasering. 2-3 uker før denne vakten blir han sykmeldt. Har han da krav på disse timene til timebank?

Les mer

Glemt å melde flytting

06. mai 2022 · spørsmål

Glemt melding av flytting. Jeg har bodd i USA i 18 år, fra jeg var student. Skolen var ferdig etter 3 år, og samme år møtte jeg min nåværende ektefelle. Har vært hjemmeværende med mitt barn som har spesielle behov for det meste av tiden. Men har også hatt noen få sporadiske freelancejobber. Har ingen tilknytning til Norge økonomisk, utenom mitt studielån, som mine foreldre har tatt seg av. Utenom å fylle ut “Melding av Flytting” skjema, bør jeg ta kontakt med en advokat for sikkerhets skyld?

Les mer

Arbeidsgiver har kuttet antall arbeidstimer per uke

03. mai 2022 · spørsmål

Har en liten stilling som bpa hvor det på kontrakten står 10 timer i uka. Fikk plutselig beskjed om å gå ned i stilling, og jobber nå kun 7 timer pr. uke. Beskjeden ble gitt på sms. Har jeg krav på etterbetaling for tapte timer i henhold til kontrakten, eller kan leverandøren av bpa gjøre akkurat som de vil?

Les mer

Arbeidsgiver betaler ikke lønn i prøvetiden

03. mai 2022 · spørsmål

Jeg skrev under på en arbeidskontrakt for prøvetid i 3 dager for en restaurant jeg jobbet for. Jeg fikk ingen kopi av kontrakten, kun et bilde jeg selv tok av den. Det står her at jeg skal få vanlig timelønn og at dette skal bli betalt samme måned som prøveperioden foregår. Jeg ikke fått pengene og måneden er over. Jeg har i tillegg sendt en melding til arbeidsgiveren, men får ingen svar. Hva gjør jeg? Skal jeg ringe? Og i så fall hvordan skal jeg formulere meg?

Les mer

Arbeidsgiver truer med bøter i oppsigelsestiden

03. mai 2022 · spørsmål

Jeg ga oppsigelse på jobb 30.03.2022. Oppsigelsestiden er tre måned.er Jeg ble fortalt av arbeidsgiver at de skal sende meg regning hvis jeg går før oppsigelsestiden utgår. Jeg har skade i ryggen som gjør at jeg har fått to ukers sykemelding. Arbeidsmiljøet er så dårlig at min psykiske helsetilstand gjør at jeg ikke er stand til å jobbe der lenger. Til spørsmålet: kan jeg bli bøtelagt hvis jeg ikke skal jobbe på dette stedet lenger? Hva sier arbeidsloven? Kan dere hjelpe? Hvor mye må man betale for tjenesten?

Les mer

Arbeidsgiver endrer nattevaktstider

03. mai 2022 · spørsmål

Jeg har ei fast nattevaktstilling i kommunen med turnus. Det står i arbeidsavtalen min: «Særskilte avtalevilkår: Stillingen er en nattevaktstilling med jobb hver 3. helg». Arbeidsgiver har nå flere ganger endret på vaktene mine til andre dager, og i tillegg flyttet meg over til dag og aftenvakter fordi bruker er borte. Jeg har ikke blitt spurt om dette i forkant heller. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Les mer

Bruke opp feriedager i oppsigelsestiden

03. mai 2022 · spørsmål

Har nettopp sagt opp jobben, og har en oppsigelsestid på 1 måned fra og med i dag. Jeg har enda 22 dager ferie igjen, og lurte på om jeg kunne bruke disse feriedagene i oppsigelsestiden? Eller har jeg ikke krav på det. Arbeidsgiver sa at jeg måtte varsle i fra om ferie 3 uker i forkant, men dette står ikke i kontrakten min og finner heller ikke noe av dette på nett.

Les mer

Har ikke fått lønn på et år

29. apr 2022 · spørsmål

Jeg har ikke fått utbetalt lønnen min på et år, nesten problemet med forsinket betaling, fikk på spørsmål da svar at jeg snart får det og at virksomheten ikke går bra. Siden gikk virksomheten virkelig ikke bra, så jeg sa ikke noe og ventet på lønnen min. Men nå når jeg har sluttet i firmaet så spurte jeg om de kan betale ut lønnen min, men fikk likevel svar på å vente og få oppringninger for å komme på jobb noen ganger. Dette har vært veldig frustrerende for meg. Gi beskjed om hva som skal gjøre.

Les mer

Lurt av modelloppdrag

29. apr 2022 · spørsmål

Jeg signerte en kontrakt hvor jeg skulle stille opp som «modell» for en fagforening. Jeg fikk veldig lite info, om hva den skulle bli brukt til. Når jeg spurte fikk jeg som svar at «det skulle bli brukt til en liten kampanje». Nå er videoen av meg overalt på Instagram, noe som gjør meg kjempe ukomfortabel. Jeg signerte en kontrakt hvor jeg godtok at det skulle bli brukt til promotering for fagforeningen. Jeg hadde derimot aldri stilt opp hvis omfanget var kjent for meg. Føler meg lurt.

Emne:
Les mer

Arbeidsgiver trakk jobbtilbud etter kontrakten var signert

19. apr 2022 · spørsmål

Fast ansatt de siste 3 år i militæret. Søkte meg til ny sivil jobb. Signerte kontrakt for ny jobb, med oppstartsdato, og sa derfor opp min nåværende stilling. I tillegg takket jeg nei til andre stillinger grunnet ny kontraktsfestet jobb. Underveis før oppstart har jeg hatt dialog med ny arbeidsgiver, og avtalt tidligere oppstartsdato for å komme i gang. Ut av det blå fikk jeg nå telefon fra firmaets HR-avdeling om at de har gjort en feil og det blir ingen jobb likevel. Dette kan ikke være lov.

Les mer

Krav på dagpenger som student?

19. apr 2022 · spørsmål

Jag har snart jobbat som vikarie i tre år (1/10) min arbetsplats vill inte fast anställa mig. Därför måste jag sluta innan 1/10 då gränsen som vikarie är 3 år. Jag har planer på att studera, därför kom jag och min chef överens om att jag skulle sluta sista maj. Kommer jag ha rätt till dagpengar när jag slutar?

Les mer

Deltidsjobb når man er i permisjon

19. apr 2022 · spørsmål

Jeg er i utdanningspermisjon fra lærerjobben min for et toårig masterstudie. Har fått innvilget to år ulønnet permisjon av arbeidsgiver. Kan jeg ha en liten deltidsjobb ved siden av studiene som er en annen jobb enn den jeg er i permisjon fra. Hva er reglene rundt dette?

Les mer

Ønsker innsyn i rapport om arbeidsmiljø

19. apr 2022 · spørsmål

Jeg jobber for offentlig arbeidsgiver, fylkeskommunen. Det blitt gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse via bedriftshelsetjenester. Kan jeg kreve innsyn i rapporten? Jeg var med i undersøkelse. Resultat blitt bare diskutert mellom nærmeste leder og leder. Vi har fortsatt problemer i avdeling og vi ønsker å få vite om det blitt gitt noe anbefalinger i rapporten.

Les mer