Bolig og hytte

Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.
Her finner du artikler og spørsmål om alt fra kjøp og salg av bolig til odelsrett.

Innhold

Salg av hytte med leiekontrakt

07. des 2018 · spørsmål

Vi har en hytte med en leiekontrakt tilbake til 1967 og ønsker å vite om grunneier fortsatt har forkjøpsrett når vi nå vurderer å selge hytten. Om ordlyden i kontrakten gjør det til en reell eller personlig løsningsrett. "Tomta bortfestas for all framtid. Tomta med påståande bygningar kan overdras, men grunneigaren forbeholder seg forkjøpsrett etter takst av 3 mann, oppnemd av lensmannen i bygda".

Les mer

Støy fra datalagringsanlegg

07. des 2018 · spørsmål

Gamle foreldre som har en fin hytte som var i LNF-område. Kommune omregulerer og tillater bygging av massivt anlegg for datalagring i tomtegrensen. Mine foreldre har vært imøtekommende til utbyggingen, men ser nå at hytten er blitt ubrukelig pga, støy, lys, anleggstrafikk og vanskelig adkomst hvor tidligere vei er ødelagt. Det er 3 års frist for å kreve erstatning eller innløsning. Hvordan går man frem for å kreve innløsning? Og til hvem skal den stiles?

Les mer

Mangler husleie fra avdød leietaker

07. des 2018 · spørsmål

Jeg er utleier og har leid ut bolig til en eldre mann med standardkontrakt med 3 mnd oppsigelse. Sist i november døde leietaker. Sønnen sa at de ønsket å si opp leieavtalen og tømme huset slik at det var klart til 01.01.19. Den 20. november skulle husleien betales, denne kom ikke inn på konto. Jeg snakket med sønn som ba han meg om å ta beløpet fra depositumskonto (noe jeg ikke er komfortabel med, da det må males etc) da de ikke hadde tilgang til farens konti. Hva gjør jeg for å få husleien?

Les mer

Leietaker har ikke betalt depositum eller leie

07. des 2018 · spørsmål

Jeg har gitt nøkkel til leietaker forrige måned, men utleier har ikke betalt depositum eller leie for den første måneden. Leietakeren har også blokkert mitt nummer, så jeg har ingen måte å kontakte leietaker på. I kontrakten står det at han må betale innen 15. desember og har mulighet for en frist på 14 dager. Hvis han ikke betaler, hvordan kan jeg få leietaker kastet ut?

Les mer

Må si opp leiekontrakt pga dårlig økonomi

05. des 2018 · spørsmål

Jeg og familien min flyttet i okt 2018 inn i et bolig med tidsbestemt kontrakt gjennom eiendomsmegler. Begge parter kan si opp etter 9 mnd, med 3 mnd oppsigelse (okt 2019). Mannen min mistet jobben sin i vinter og min mor ønsker å flytte ut for seg selv. Vi har ikke nok til å betale husleie og noen andre regninger. For å klare oss må vi flytte ut til en mindre leilighet. Kan vi si opp leiekontrakten før tiden med 3 mnd oppsigelse? Vi kan hjelpe til med å finne nye leietakere.

Les mer

Nabo har installert sjenerende varmepumpe

23. nov 2018 · spørsmål

Jeg bor i 2-mannsbolig, hvor terrassen min ligger vegg i vegg med naboen. Naboen har 3 frie vegger, men han gikk på min terrasse når jeg var på ferie og monterte varmepumpe over mitt tak på terrassen. (Har gjennomsiktig plast tak over ca halve terrassen). Så nå sitter jeg og ser på et stygt hvitt rør som kommer ut på veggen og ute delen som er plassert over der jeg sitter ute vibrerer og lager lyd så hele ute plassen min har mistet all sin sjarm. Er dette lovlig? Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Far vi selge bolig billig til et av barna

23. nov 2018 · spørsmål

Et ektepar har bodd sammen i over 50 år. Huset de bor i har i alle år stått på ektemannen både i skjøte og i selvangivelsen. Så dør kona. Mannen som nå er blitt enkemann ønsker å selge huset til datteren og svigersønnen. De er 3 søsken (arvinger). Taksten på huset blir satt/vurdert til 2 millioner. Enkemannen ønsker å selge/overdra huset til datter og svigersønn for 1 million. Kan han gjøre det uten videre ? Eller må han ha noe samtykke fra de to øvrige arvingene ?

Les mer

Uenighet rundt bygging av garasje

23. nov 2018 · spørsmål

Eiere til naboeiendommen min har veirett over min eiendom. Veien er ikke bygd, og tinglysningen er fra 2002. Min eiendom er bebygd med hus og et eldre fjøs. I tinglysningen er det ikke tegnet inn vei, og jeg lurer på hvilke regler som gjelder her? Jeg ønsker å bygge garasje og plasseringen avhenger av dette. De som har veirett sier de vil se hva som passer dem best? Hva med hva som passer meg best?

Les mer

Mor leier ut bolig med borett

23. nov 2018 · spørsmål

Min mor har tinglyst borett på en boenhet jeg eier. Hun leier ut denne enheten og bor ikke der selv. Er det lov? Jeg fikk en setteverge da min far døde og jeg var ung, og ble flådd i det sammensatte skifte. Har jeg en sak her?

Les mer

Nabo nekter å betale for vedlikehold av vei

23. nov 2018 · spørsmål

Vi er et lite veilag som drifter en privat vei. Vi har nå fått en ny nabo som renoverer et gammelt hus. Han nekter å betale sin del av helt nødvendig vedlikehold av veien samt at han sliter unormalt mye på veien med sine anleggsmaskiner. Hva kan vi gjøre for å innkreve betaling og hva kan vi gjøre hvis han ikke betaler?

Les mer